Information med anledning av Covid-19

Information med anledning av Covid-19

Den 29 maj meddelade regeringen att folkhälsomyndigheten lättar på rekommendationerna om distansundervisning och att skolor och lärosäten kan återgå till en mer ordinarie verksamhet från den 15 juni. Under höstterminen 2020 vidtar Kvinnofolkhögskolan följande åtgärder med anledning av Covid-19.


Information
Kvinnofolkhögskolan uppmanar alla som vistas på skolan att följa folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för att förebygga smittspridning:
– Kom inte till Kvinnofolkhögskolan om du känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.
– När du kommer till skolan vill vi att du tvättar händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.
– Tänk på att hålla avstånd till andra personer du möter på skolan.


Undervisning och studier
– Under höstterminen 2020 kommer Kvinnofolkhögskolan att bedriva undervisning på plats i skolans lokaler. Undervisningen kommer att ske i mindre grupper samt vid färre lektionstillfällen jämfört med en ordinarie termin. Detta för att begränsa antalet personer som befinner sig på skolan så att vi kan hålla avstånd inomhus. Denna åtgärd bidrar också till att minska antalet resenärer i kollektivtrafiken.
– Deltagare som får mindre lektionstid på skolan kommer att få uppgifter att arbeta med hemma.
– Deltagare är välkomna att vistas i skolans lokaler då de har schemalagda aktiviteter.
– Deltagare är även välkomna till skolan för att studera på egen hand efter kl 16 på vardagar och under hela dagen på helger.


Måltider
– Frukost kommer att finnas till försäljning för de deltagare som har schemalagd undervisning i skolans lokaler på morgonen.
– Lunch serveras inte.
– Det finns möjlighet att värma och äta medhavd mat.


Städning och handhygien
– Kvinnofolkhögskolan har utökade städrutiner för att undvika smittspridning.
– Klassrummen utrustas med städmaterial så att varje deltagare kan rengöra sin sittplats vid starten på varje lektion.
– Handsprit kommer att finnas utplacerad för alla att använda.


Möjlighet att hålla avstånd
– Raster schemaläggs vid olika tidpunkter för att undvika trängsel i gemensamma utrymmen.
– På platser där det kan bildas kö håller vi avstånd med hjälp av markeringar i golvet eller annan skyltning.
– Klassrum möbleras så att deltagare och lärare kan hålla avstånd till varandra.


Lena Kulin, tf rektor
2020-08-12