Förskolan har lediga platser för barn mellan 1-5 år

Förskolan har lediga platser för barn mellan 1-5 år

Förskolan vid Kvinnofolkhögskolan har nu lediga platser för barn i förskoleåldern 1 till 5 år. Deltagare på Kvinnofolkhögskolan har förtur.

I en anda av frihet under ansvar får barnen leka/arbeta med konkret materiel, både självständigt och tillsammans med sina kamrater. Vi vill redan i förskolan stimulera till livslångt lärande med ett helhetsperspektiv, där allt hör ihop och alla har ett lika stort värde.

Sedan 2003 arbetar vi medvetet för att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Vi vill ge barnen på förskolan samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller.

Kvinnofolkhögskolans förskola drivs som en Montessoriförskola där barnet står i centrum i en förberedd miljö.
Förskolan har även ett uttalat jämställdhet/genusperspektiv på hela verksamheten.

Här kan du läsa mer och söka till förskolan.

Hjärtligt välkommen med din ansökan!

Eva Fahl, rektor