Föreläsningsserie om kvinnor, politik och aktivism

Föreläsningsserie om kvinnor, politik och aktivism

Kollage, text, venussymbol, transsymbol

Kvinnor, politik och aktivism

Kvinnofolkhögskolans stödförening arrangerar en föreläsningsserie under hösten, på temat kvinnor, politik och aktivism. Föreläsningarna är fristående och till varje föreläsning finns lästips för dig som vill veta mer.


Träff 1: Det könade valet

Onsdag 5 oktober kl. 18.00, lokal Beauvoir

Professor Lena Wängnerud GU, som forskar kring politisk representation, korruption och oro när det gäller samhällets utveckling, ger oss en bild av läget. Det senaste valresultatet i Sverige visar att klyftan mellan hur kvinnor och män röstar fortsätter att öka. Vad kan klyftan bero på, hur har det sett ut genom historien och vilken betydelse har det för politiken, jämställdhetsarbetet och samhällets utveckling?


Träff 2: Kvinnor som kämpat för miljö och klimat


Onsdag 26 oktober kl. 18.00, lokal Beauvoir

Birgitta Rang, fil.lic. och tidigare kommunpolitiker, rektor och lärare på Kvinnofolkhögskolan, talar om Elin Wägner, Rachel Carson och om sin egen erfarenhet. Birgitta förhåller sig i sin föreläsning till en helhetssyn på kvinnors arbete för fred med jorden
och fred på jorden.


Träff 3: Att arbeta för fred i krigets skugga

Torsdag 3 november kl. 18.00, lokal Beauvoir

Kerstin Bergeå, ordförande i Svenska Freds, föreläser och bjuder in till samtal om engagemang för hållbar fred, att ta debatten och att vara en fredsrörelse i polariseringen och krigets skugga. Kerstin Bergeå har i mer än tjugo år arbetat med olika fredsmetoder. Hon har utbildat över hundra ickevåldsutbildare, varit fredsobservatör och nu senast arbetat med kvinnors rättigheter och konfliktkänslighet i Tanzania.


Träff 4: Vad är en kvinna?

Onsdag 16 november kl. 18.00, lokal Beauvoir

En kväll med utgångspunkt från antologin Vad är en kvinna? Evelina Johansson Wilén, fil.dr. genusvetare och lektor, talar om arbetet med boken och vilken tanke redaktörerna hade med den.


Träff 5: Aktivism under 100 år, från rösträttskamp till nutid

Onsdag 30 november kl. 18.00, lokal Beauvoir

Lisbeth Stenberg, fil.dr. och redaktör för antologin ”Att ge upp har inte övervägts” (2021), talar om Göteborgs kvinnorörelsers historia och dess främsta aktivister. Malin Arvidsson, lektor vid Linköpings universitet, talar om rösträttskampen och Nelly
Thürings kampanjarbete inför valet 1921. Nutida aktivism tas också upp under kvällen.

feminism, folkbildning, folkhögskola, föreläsning, kvinnofolkhögskolan, kvinnohistoria, stödföreningen