Din kropp? Ditt val!

Din kropp? Ditt val!

Det är med stor oro som Kvinnofolkhögskolan följer den debatt om abort som just nu råder i Sverige, liksom utvecklingen som sker i USA kring frågan.


Den svenska abortlagen från 1975 ger alla kvinnor rätten till fri abort till och med den 18:e graviditetsveckan. 


Som en feministisk folkhögskola och institution är det självklart att Kvinnofolkhögskolan värnar om kvinnors rätt att välja, och att ha och bibehålla makten över sina kroppar.


Din kropp – ditt val!