Nationell filosofisk bokcirkel ht20

Författare:

Filosofen och författaren Byung Chul Han. Verksam inom konst, kulturvetenskapsteori och filosofi.

Böcker: 

Trötthetssamhället (hösten 2020): Det moderna informations- och prestationssamhället med sina oändliga lockelser och möjligheter betraktas vanligtvis som ett framsteg. Men enligt den koreanske filosofen Byung-Chul Han, som skriver på tyska och är verksam i Karlsruhe, är det snarare fråga om en tillbaka­gång. Det ständiga tvånget att veta allt och kunna allt leder till en kollektiv utmattning. I boken beskriver han detta fenomen och ett sätt att lösa problemet. »Trötthetssamhället« är inte ännu en självhjälpsbok, utan en filosofisk essä som rekommenderar ledans och vredens terapi.

The Expulsion of the Other (våren 2021): The days of the Other are over in this age of excessive communication, information and consumption. What used to be the Other, be it as friend, as Eros or as hell, is now indistinguishable from the self in our narcissistic desire to assimilate everything and everyone until there are no boundaries left. The result is a ‘terror of the Same’, lives in which we no longer pursue knowledge, insight and experience but are instead reduced to the echo chambers and illusory encounters offered by social media. In extreme cases, this feeling of disorientation and senselessness is compensated through self-harm, or even harming others through acts of terrorism. 

Byung-Chul Han argues that our times are characterized not by external repression but by an internal depression, whereby the destructive pressure comes not from the Other but from the self. It is only by returning to a society of listeners and lovers, by acknowledging and desiring the Other, that we can seek to overcome the isolation and suffering caused by this crushing process of total assimilation.

Form:

  • Man bildar lokalt en läsecirkel med intresserade, ca 3-5 personer. Om man inte finner sådana så informerar man oss så sätter vi ihop en med de som anmält sig som sökande efter grupp.
  • Man läser angivet kapitel ihop i cirkeln inför varje onlineträff.
  • Under hösten genomförs det sju onlineträffar på torsdagar kl. 18:00-20:00. Berit Larsson kommer att genomföra genomgångarna av de filosofiska hänvisningar och begrepp som Han använder i de olika kapitlen.
  • Vi avslutar med en nationell träff i april på Kvinnofolkhögskolan där vi har ett filosofiskt kafé och delar vår nyfunna kunskap.

Extra arbete för dem som önskar:

  • Varje cirkel har en bok där anteckningar, bilder, poesi, frågor, teckningar mm samlas. Detta är till för minnet och något vi kan dela med varandra under den avslutande nationella träffen i april.
  • Kanske några gör något utåtriktat med de kunskaper vi skaffar? 

Syfte:

Att träna styrkan i att tänka tillsammans, dela erfarenheter, lyssna och förstå fler perspektiv och bygga kunskap ihop. 

Att få fördjupade kunskaper i depressionens tidevarv utifrån ett kulturfilosofiskt perspektiv (existensialistisk filosofi).

Förkunskaper:

Att kunna läsa, skriva och använda dator på svenska och till våren engelska (dator finns på Kvinnofolkhögskolan för er som bor här.)

Vilka torsdagar?

Hösten 2020: 3 september17 september, 1 oktober, 15 okt, 29 okt, 12 november, 26 nov och 10 december.

Ansökan:

Varmt välkomna att anmäla er genom att skriva till bokcirkel2020@kvinnofolkhogskolan.se och ange:

För och efternamn:

Personnummer:

Adress:

Telefon nr:

E Postadress:

Har du en läsgrupp?

Vill du att vi sätter dig i kontakt med andra som letar medlemmar till sin läsgrupp?

Ansök