Litteraturlista

Har nyliberalismen med sitt fokus på individen och dess rättigheter påverkat de feministiska rörelserna mer än vad vi är medvetna om?
Går det att tänka bortom det som ÄR för att inte fastna i den kritiska positionen?
Hur kan vi utveckla en feminism för de 99 procenten?

Vårt fokus i val av litteratur är hoppets och möjligheternas politik. Fyra böcker som på olika sätt lyfter fram exempel på sådan politik finns i listan nedan.

Men litteraturlistan är inte fastlagd en gång för alla. Vi vill arbeta organiskt och låta texter generera texter. Det innebär att utifrån de texter vi läser och diskuterar kommer förslag, från oss eller er, om andra texter som knyter an. På så vis formas ett öppet avslut, ett vanligt arbetssätt inom folkbildningen. 

I huvudsak är litteraturen svenskspråkig men en del pdf-artiklar kan vara på engelska. De kommer att vara tillgängliga för alla som deltar, liksom en del filmklipp. Vi håller även några webbföreläsningar. 

Nättidningen Feministiskt Perspektiv ingår också i kursmaterialet. Varje deltagare får en prenumeration under kursperioden. Litteratur, nyhetsflöde och artiklar ger tillsammans utrymme för såväl aktualitet som fördjupning.

Böcker

Arruzza, Cinczia; Bhattacharya, Tithi; Fraser, Nancy: Feminism för de 99 procenten, TankeKraft Förlag, Hägersten, 2019 

Fraser, Nancy & Sunkara, Bhaskar: Det gamla dör och det nya kan inte födas, TankeKraft Förlag 2019

Mouffe, Chantal: Till vänsterpopulismens försvar, TankeKraft Förlag 2019

Liinason, Mia & Cuesta, Marta: Hoppets politik. Feministisk aktivism i Sverige idag, Makadam förlag, Halmstad, 2016

Texter i pdf-format av bland andra Maria Lugones, Ien Ang, Evelina Johansson, Irene Molina, Sara Ahmed, Annica Kronsell/Anna Kaijser och Nira Yuval-Davis.


B

 

Ansök