Studera på folkhögskola

Har du hört talas om folkhögskola men är osäker på vad det innebär? Här kan du läsa mer om vad folkhögskolor är och hur det kan vara att studera på folkhögskola.

Folkbildning

Folkhögskolor är en del av det som kallas för folkbildning. Folkbildning är ett sätt att studera på egna villkor, ta del av föreläsningar och delta i kulturprojekt för att stärka möjligheterna att påverka sina egna livsvillkor och påverka och förändra förhållanden i samhället.

Studieförbund arbetar också med folkbildning, ofta genom studiecirklar och kulturverksamhet. Folkhögskolor håller framförallt kurser, som ofta är ett eller flera år långa, men som också kan vara under kortare tid. Dessutom anordnar många folkhögskolor också kulturaktiviteter. Många studieförbund och folkhögskolor är knutna till olika folkrörelser – Kvinnofolkhögskolan har till exempel sitt ursprung i kvinnorörelsen.

Här kan du läsa mer om folkbildning.

Studieform

På folkhögskola får du studera på ett annorlunda sätt. Precis som Komvux är det en studieform för vuxna, men de studerande befinner sig oftast på skolan på heltid. Man arbetar också med mindre och mer sammanhållna studiegrupper. Ofta studeras olika ämnen inte var för sig, utan kombineras i olika projekt eller teman.

Folkhögskolor har mycket frihet att själva utforma sina kurser utifrån sina speciella inriktningar och profiler. Detta ger stora möjligheter för kursdeltagarna att påverka studiernas inriktning och innehåll efter förkunskaper, intressen och behov.

Du kan också hitta mer information på www.folkhogskola.nu.