Bild: Elin Hjerthén

Skriv om ditt liv

Vill du skriva men vet inte hur du ska börja? Skriver du men lyckas inte avsluta dina texter? Behöver du stöd av andra för att finnas kvar i ditt skrivande? På den här förberedande skrivkursen lär du dig olika metoder för att utveckla ditt skrivande.

Allmänt

Skriv om ditt liv är en förberedande skrivarkurs och vänder sig till dig som är dagledig. Du behöver inte vara en duktig skribent eller van vid att berätta, det viktigaste är att du vill skriva och att du har tid att ägna dig åt kursen.

Innehåll

Under kursen använder vi bland annat:

  • Flödesskrivande, ett sätt att skriva utan att stanna upp och tänka.
  • Skrivprocessen, en mycket strukturerad metod där vi gör en sak i taget i olika steg.
  • Metoder för att omhänderta oss själva under tiden vi skriver.

Upplägg

Kursen innehåller 15 kurstillfällen och vi träffas fyra timmar varje gång.

Du väljer själv ditt ämne och arbetar med din text hemma mellan kurstillfällena. Alla på kursen är i samma fas i skrivprocessen och går från en idé till en nyskriven färdig skönlitterär berättelse. Vi fokuserar på processen att vara skrivande och inte på de skrivna texterna.

Mål

Att ge varje deltagare möjlighet att i ett eget skrivprojekt skriva en egen berättelse om sitt liv. Deltagarna ska också kunna finnas i en skrivgemenskap med genusperspektiv och där få stöd och inspiration att vara skrivande.

Fokus ligger på själva processen att vara skrivande och inte på den skrivna texten i sig. Här handlar det om att få igång sitt skrivande, nå sina ord och kunna omhänderta sig själv under tiden.

Kursinformation

Kurstid: 4 september– 6 november 2019

Träffar: Onsdagar kl. 13.00-17.00

Kostnad: 500 kr

Plats: Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28 B.

Kursledare: Amanda Erlandsdotter Olsson
amanda.erlandsdotter.olsson@folkbildning.net

Kontakt 031 – 780 35 00 (vardagar 8:30-12:00) eller kvinnofolkhogskolan@kvinno.fhsk.se

Ansökan

ÅÅMMDD-NNNN