Bild: Elin Hjerthén Originalfoto: Dagmar Schultz

Your Silence Will Not Protect You: skrivarkurs på distans (25%)

Vad behöver vi för att skriva?
Vilka villkor och möjligheter skapar tid och rum för språk? Hur bryter vi tystnader?
Hur kan vi skriva tillsammans?
Your Silence Will Not Protect You är en skrivarkurs för dig som vill skriva skönlitterärt och är intresserad av litteraturvetenskapliga studier.

“My silences had not protected me. Your silence will not protect you. But for every real word spoken, for every attempt I had ever made to speak those truths for which I am still seeking, I had made contact with other women while we examined the words to fit a world in which we all believed, bridging our differences.”

Allmänt

Your Silence Will Not Protect You är en skrivarkurs som fokuserar på skönlitterärt skrivande och utgår från skrivande som ett sätt att vara i dialog med varandra, världen och oss själva. Kursen lånar sitt namn från författaren och aktivisten Audre Lordes tal The Transformation of Silence into Language and Action (1977).

Innehåll

Vad behöver vi för att skriva? Vilka villkor och möjligheter skapar tid och rum för språk? Hur bryter vi tystnader? Hur kan vi skriva tillsammans? Hur kan vi skriva enskilt? Vad säger historiska texter oss? Vad vill du säga?

Vi väver samman teori och praktik genom skrivandet och genom skrivövningar, textsamtal och fördjupade diskussioner utifrån olika teman. Exempel på teman är ”födelse” eller ”monster”. Temana förankras genom litteraturvetenskapliga studier samt genom de frågeställningar och erfarenheter som kursdeltagare, lärare och gästföreläsare tar med sig.

Vana vid internet och tillgång till dator är ett krav, liksom möjlighet att delta vid ett antal helgträffar.

Upplägg

Kursen ges på 25 % studietakt över ett år. Fem fysiska helgträffar sker på skolan och däremellan utför du läs- och skrivuppgifter utifrån varje träffs tema.

Projektår

Kursen har också ett Projektår som kan passa dig som vill skriva på ett eget, självvalt projekt i dialog med andra. Mer info under fliken Projektåret här till höger. Obs att du som vill kan söka båda kurserna samtidigt, men ange en prioriteringsordning då du det inte går att antas till båda kurserna samma år.

 

Ansök så här:

Sista ansökningsdag inför kursstart hösten 2020 har varit och ansökan är nu stängd för i år. Välkommen att söka nästa år.
Den 1 juni var sista ansökningsdag för hösten 2020.

Ansökan fyller du i digitalt här!

(Du kan även välja att i stället söka genom mejla in dina personuppgifter, text och brev till katja.timgren@kvinnofolkhogskolan.se)

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in följande två dokument senast ansökningsdag:

  1. Skriv ett brev där du berättar om:

Dig själv och ditt skrivande, eller om du inte skriver än, varför du vill göra det.

En läsupplevelse. Du väljer helt fritt en skönlitterär text du tycker om och skriver om din läsning av den. Med skönlitterär text menas till exempel dikt/dikter, novell, roman, alltså något som inte är en facklitterär text. Det är viktigt att du berättar i brevet om vad du tänkt/upplevt när du läst texten.

Berätta också i brevet varför du vill gå kursen och om dina utsikter att klara tio timmars studier i veckan.

Omfång: max 2 A4.

  1. Skicka även med 2-3 sidor fritt vald skönlitterär text som du själv har skrivit. Valfri genre (Tex. poesi, dramatik, prosa, blandform, annat, men inte facklitteratur).

Brevet och texten laddar du upp via kontot du skapar när du söker kursen. Eller skicka med dem i mejlet om du istället söker via mejl.

Ansökan: Sista ansökningsdag för höstterminen är 18 maj.

Studietakt: 25 %

Längd: 1 år

Kurstid: 31 aug 2020 – 28 april 2021

Studiestödsnivå (CSN): Ej studiemedelsberättigande

Kostnader: 500 kr/termin

Kontaktperson: Katja Timgren

e-mejl: katja.timgren@kvinnofolkhogskolan.se

Ansök