Bild: Elin Hjerthén

Mångfald och intersektionalitet: distans (50%)

Denna kurs är för dig som vill utveckla ett normmedvetet arbetssätt. Vi går igenom centrala tankegångar inom maktkritiska perspektiv för att sedan tillämpa dessa.

Välkommen att söka till vårterminen 2020!

Allmänt

Denna kurs passar bra för dig som arbetar med människor och som vill fortbilda dig inom antidiskriminering och mångfaldsarbete. Det kan vara på arbetsplatser, föreningar eller nätverk. Du behöver inte ha formella förkunskaper, men ett starkt intresse för frågorna.

Kursen är på distans med videokonferenser varannan vecka.

Digital kompetens och tillgång till dator är ett krav. Du ska även kunna delta vid en fysisk introduktionsdag på Kvinnofolkhögskola, och delta i videokonferenserna (kvällstid).

Är ni fler från samma arbetsplats eller med liknande arbetsuppgifter kan ni bilda en basgrupp och utgå från era gemensamma erfarenheter under arbetet i kursen.

Så här arbetar vi på kursen!

Innehåll

Kursen inleds med en kort introduktion till genusvetenskap och feministiska teorier. Via fallstudier får du sedan möjlighet att tillämpa intersektionell teori och metod.

I kursen ingår grundläggande texter kring intersektionalitet och mångfald. Vi inleder med en kort introduktion i genusvetenskap/feminism.

Du kommer sedan, utifrån texterna, få göra olika analyser och kartläggningar av verksamheter (t.ex. arbetsplats, offentlig miljö). Du får då pröva olika metoder.

Beroende på vad du vill undersöka, tillkommer texter från olika områden, till exempel postkolonial teori, teori kring funktionsvariationer, heteronormativitet, m.m.

Litteraturlista för HT 19 hittar du HÄR!

OBS! Kursen vänder sig till kvinnor och transpersoner

Ansök

Fyll i det här ansökningsformuläret.

Studietakt: 50%

Kurstid: 19 augusti – 20 december

Ansök senast: Löpande antagning.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå vid 50% studietakt

Kostnader: 100 kr/termin

Kontaktperson: Eva Warberg, tel. 031-780 35 00, e-mail: eva.warberg@kvinnofolkhogskolan.se