Feministiska studier

Kritiskt tänkande, reflektion och analys är centrala delar inom skolans feministiska studier. Vi studerar hur föreställningar om kön och andra maktordningar konstrueras – förr och nu.

Feministiskt fokus är kurser för dig som vill arbeta konstnärligt med politiska frågor. Vi undersöker den feministiska rörelsens lokala och globala samhällskritik. Vi studerar hur kvinnor och transpersoner har verkat – och verkar – för att förändra maktstrukturer. Vi möter andras tänkande genom att ta del av genusforskning, kvinno- och transrörelsearbete. I dessa möten får vi inblick i olika teoribildningar, såväl akademiska som rörelsebaserade och undersöker begrepp som exempelvis solidaritet, sexualitet, vithetsnorm, postkolonialism, klass, crip- och queerteori. Vill du läsa med Feministiskt fokus kan du välja mellan tre olika inriktningar; Teater, Film, text & performance och Regi & ledarskap.

 

teater1_2

På inriktningen Feministiskt fokus: Teater varvar du feministiska teoretiska studier med praktiskt teaterarbete och utvecklar såväl ditt skådespeleri som din teater- och genusteoretiska kunskap. Det praktiska teaterarbetet på kursen utgår ifrån sceniska gestaltningsmetoder där vi prövar – och omprövar! – olika strategier för att ta och ge plats åt såväl det privata som det politiska.

Läs mer här

 

SONY DSC

På inriktningen Feministiskt fokus: Film, text & performance ges du möjlighet att utveckla ditt politiska språk genom ett flertal konstnärliga strategier och du får kunskap och verktyg inom performance, text och film/rörlig bild. Utifrån en aktivistisk tradition använder vi kroppen och de medel som finns tillgängliga för att undersöka och gestalta det privata och det politiska och du lär dig gestalta teori och filosofi genom konstnärlig praktik.

Läs mer här

 

På kursen Feministiskt Fokus: Regi & ledarskap tränas du i att våga ta utrymmet och positionen som konstnärlig ledare och regissör. En tydlig målsättning med kursen är att minska avståndet till yrkeslivet och öka andelen tjejer och transpersoner som vågar söka regiuppdrag, starta frigrupper, och ta regirollen i mer eller mindre professionella sammanhang.

Läs mer här

Foto: Dagmar Schultz

Vad behöver vi för att skriva? Vilka villkor och möjligheter skapar tid och rum för språk? Hur bryter vi tystnader? Hur kan vi skriva tillsammans?

Your Silence Will Not Protect You är en skrivarkurs för dig som vill skriva skönlitterärt och är intresserad av litteraturvetenskapliga studier.

Läs mer här

Your Silence Will Not Protect You: Projektåret är en skrivarkurs för dig som vill jobba med litterära projekt tillsammans med andra och samtidigt utforska frågor om språk, form och makt. Kursen riktar sig till dig som redan har gått ett år på Your Silence Will Not Protect You eller har andra liknande erfarenheter.

Läs mer här

 

mi_bo%cc%88ckerMångfald och intersektionalitet (distans på 50%)

Denna kurs är för dig som vill utveckla ett normmedvetet arbetssätt. Vi går igenom centrala tankegångar inom maktkritiska perspektiv för att sedan tillämpa dessa.

 

genustaget
Genuståget

Hur mår feminismen och kvinnorörelsen i Europa? Hur motverkas antifeminismen och de reaktionära rörelserna? Hur ser det ut med jämställdheten? Vilka olika rörelser arbetar med feministiska frågor och genusfrågor, och hur arbetar de?

Läs mer här

 

skrivomdittliv2
Skriv om ditt liv

Vill du skriva men vet inte hur du ska börja? Skriver du men lyckas inte avsluta dina texter? Behöver du stöd av andra för att finnas kvar i ditt skrivande? På den här förberedande skrivkursen lär du dig olika metoder för att utveckla ditt skrivande.

Läs mer här