Ansöknings- och antagningsprocess

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan till Kvinnofolkhögskolan? Här hittar du information om skolans ansöknings- och antagningsprocess.

Löpande antagning

Vi har löpande antagning till de flesta av våra kurser, vilket innebär att du kan söka ända fram till kursstarten. Du har möjlighet att bli antagen så länge det finns platser på kursen.

Obs: På vissa av våra kurser gäller särskilda ansöknings- och antagningsprocesser. Detta gäller nedanstående fem kurser, klicka på kursnamnen för att besöka kursernas egna sidor och få mer information:

Your Silence Will Not Protect You

Your Silence Will Not Protect You: Projektåret

Feministiskt fokus: Teater

Feministiskt fokus: Film, text & performance

Feministiskt fokus: Regi & Ledarskap

Personbevis och betyg

När du har fyllt i och skickat ansökningsformuläret är det viktigt att du också skickar ett personbevis till skolan. Det kan du beställa från Skatteverket. Du skickar personbeviset till Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg.

Om du söker till Allmän kurs ska du också skicka in dina betyg och intyg till adressen ovan.

Kompletteringar

Du kan bli kontaktad via telefon, brev eller mail om du måste komplettera med något. Skicka in eventuella kompletteringar. Du får ingen bekräftelse på att skolan har fått din komplettering.

Informationsmöte/Telefonintervju

När vi har tagit emot din ansökan kallas du till ett informationsmöte. Om du bor långt bort från Göteborg kan informationsmötet/intervjun göras på telefon.

Under informationsmötet blir du intervjuad av lärare och får mer information om skolan och kursen du har sökt. Du får tillfälle att ställa frågor om kursinnehåll, gruppstorlek, gymnasiekompetens, studieekonomi osv. Om du är osäker på vad du ska välja eller vilken nivå du ska studera på så diskuterar ni det, så att du sedan kan välja rätt nivå och inriktning. Om du har ett annat modersmål än svenska gör du också ett test i svenska.

Det här första mötet är viktigt för att både du och läraren ska bli säkra på att Kvinnofolkhögskolan är en skola som passar dig och att skolan kan erbjuda den kurs eller de ämnen du vill ha.

På kvällskurser, korta kurser och sommarkurser genomförs inga informationsmöten.

Workshop

Om du söker till någon av våra konstnärliga kurser Feministiskt fokus: Teater, Film, text & performance eller Regi & ledarskap så kommer du – istället för ett informationsmöte – att kallas till en antagningsworkshop på skolan. Workshopen pågår under ca 4 timmar och kräver inga förberedelser.

Besked

Ett par veckor efter informationsmötet får du ett brev med besked om du har blivit antagen, står som reserv eller inte fått någon plats.

Om du har blivit antagen är det viktigt att du fyller i svarstalongen i antagningsbeskedet och tackar ja eller nej till din plats.

Om kursen du söker till är full när du söker får du ett meddelande om detta och blir kallad till ett informationsmöte om det blir avhopp.

Som reserv får du besked i slutet av augusti/början av september om du kommit in på kursen du sökt.

Överklagan

Om du inte har blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor och vidare till skolans styrelse.

Kontakta oss för information om hur du gör om du vill överklaga.

Antagningsprinciper

Information om skolans antagningsprinciper hittar du här.