Bild: Elin Hjerthén

Allmän linje, estetisk inriktning: Grundskolenivå

Kursen är för dig som är i slutet av dina studier på grundskolenivå eller i början av dina studier på gymnasienivå och som behöver ett till två år i långsam takt för att senare ingå i utbildning i normal takt.

Allmänt:

På Allmän linje, estetisk inriktning: Grundskolenivå kan du avsluta dina grundskolestudier och/eller förbereda dig för vidare studier på Allmän linje: Gymnasienivå. Studierna sker i en mindre grupp.

Innehåll:

Du studerar svenska, engelska, samhällskunskap, naturkunskap och matte på grundnivå, samt estetiska ämnen som musik och bild. Kursen passar dig som behöver träna på studieteknik och öka din självkännedom, oavsett om du behöver gymnasiebehörighet till yrkeshögskola eller om du behöver gymnasiebehörighet till högskola/universitet. I båda fallen kommer du att kunna läsa vidare på Allmän linje gymnasienivå på skolan. Kursen innehåller också studie- och yrkesinformation, studerandedemokrati och IT-kunskap.

Som studerande på Allmän linje får du en bred allmänbildning och ökar din medvetenhet om dina egna och omvärldens villkor. På kursen läggs tonvikt vid att träna olika former för lärande. Du utvecklar kritiskt tänkande, självständighet och samarbetsförmåga. Dina erfarenheter är en viktig utgångspunkt för lärandet.

All undervisning på skolan har genusperspektiv.

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Kurstid: 17 aug 2022 – 9 jun 2023

Ansök senast: Löpande antagning

Studiestödsnivå (CSN): Grundskolenivå

Kostnader: 600 kronor per termin. Avgiften täcker visst kursmaterial, försäkring, besök vid utställningar, kaffe/te osv.

Kontakt: expedition@kvinnofolkhogskolan.se

Telefon till expeditionen: 031-7803500

Ansök