Studieplan, intyg och behörigheter

Här hittar du mer information om studieplan, intyg och behörigheter för Allmän kurs.

Studieplan

Tillsammans med din studiehandledare utformar du din individuella studieplan. Studiehandledning i grupp och enskilt genomförs regelbundet under läsåret. Då kan du också diskutera behörigheter.

Intyg

Om du går på Allmän kurs kan du få intyg på dina studier. Du ska ha minst 75% närvaro för att få ett fullständigt intyg. Om du har mera frånvaro får du ett begränsat intyg om att du varit inskriven på kursen.

Behörigheter och studieomdöme

Vid slutet av Allmän kurs kan du få behörigheter i olika ämnen med studieomdöme. På Allmän kurs på folkhögskola ges nämligen inte betyg ut – här får du istället studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Omdömet kan du sedan använda för att söka vidare till högskola/universitet i en särskild urvalsgrupp för folkhögskolestuderande.

Det finns ett gammalt och ett nytt system när det gäller vilka behörigheter du kan få på Allmän kurs:

 

För dig som läser enligt det gamla systemet:

Grundläggande behörighet: Sv/Sas A och B, Eng A, Ma A, Sh A, Na A och Re A.

Särskilda behörigheter: Förutom i Sv, Eng, Ma, Sh och Na kan du eventuellt erhålla vissa andra behörigheter efter överenskommelse med skolan.

 

För dig som läser enligt GY11 (den nya gymnasiereformen):

Grundläggande högskolebehörighet: Sv/Sas 1, 2 och 3, Eng 5 och 6, Ma 1b, Sh 1a1, Hi 1a1, Re 1 och Na 1b.

Särskilda behörigheter: Du kan eventuellt erhålla vissa andra behörigheter efter överenskommelse med skolan.