Bild: Elin Hjerthén

Allmän linje, SAS-inriktning: Grundskolenivå

Kursen är för dig som har annat modersmål än svenska. Du kan avsluta dina grundskolestudier och/eller förbereda dig för vidare studier på gymnasienivå. Du läser 1-3 år beroende på din skolbakgrund.

Ansökan till höstterminen 2022 är nu öppen.

Allmänt

På Allmän linje, SAS-inriktning kan du avsluta dina grundskolestudier och/eller förbereda dig för vidare studier på Allmän kurs: Gymnasienivå.

Innehåll

Du studerar svenska, samhällskunskap, naturkunskap och matematik.

Som studerande på Allmän linje får du en bred allmänbildning och ökar din medvetenhet om dina egna och omvärldens villkor. På kursen läggs tonvikt vid att träna olika former för lärande. Du utvecklar kritiskt tänkande, självständighet och samarbetsförmåga. Dina erfarenheter är en viktig utgångspunkt för lärandet.

All undervisning har genusperspektiv.

I studierna ingår studiebesök och temadagar och du deltar i skolans gemensamma aktiviteter och ett tillvalsämne. Några dagar varje år lagar din kurs mat till alla på skolan och städning sköts gemensamt på skolan.

Förkunskaper: Avslutat sfi D eller motsvarande. Minst sex års studiebakgrund.

Studietakt: 100 %

Längd: 1-3 år

Kurstid: 17 aug 2022 – 9 jun 2023

Ansök senast: Löpande antagning

Studiestödsnivå (CSN): Grundskolenivå

Kostnader: 600 kr/termin. Avgiften täcker visst kursmaterial, försäkring, besök vid utställningar, kaffe/te,osv.

Fyll i din ansökan HÄR!

Kontaktperson:

Marzieh Zand

Telefon till expeditionen:  031-780 35 00

E-post: marzieh.zand@kvinnofolkhogskolan.se

 

Ansök