Allmän linje

Studier på Allmän linje ger dig en bred allmänbildning och ökad medvetenhet om dina egna och omvärldens villkor. Du utvecklar ditt kritiska tänkande, din självständighet och din samarbetsförmåga.
 

bas_b_3_webb

Allmän linje, SAS-inriktning: Grundskolenivå

Kursen är för dig som har annat modersmål än svenska. Du kan avsluta dina grundskolestudier och/eller förbereda dig för vidare studier på gymnasienivå. Du läser 1-3 år beroende på din skolbakgrund.

Läs mer här
 
 
 
 
 
yh_13_webbAllmän linje, långsam studietakt: Gymnasienivå

På den här kursen läser du in gymnasiebehörighet i en långsam studietakt i sammanhållen grupp.

Läs mer här
Allmän linje: Gymnasienivå

Den här kursen kan du söka som har studerat minst ett år på gymnasienivå eller har arbetslivserfarenhet efter avslutad grundskola. Du läser gymnasiegemensamma ämnen och kan även läsa in vissa särskilda behörigheter.

Läs mer här

Ansök