Kurser & ansökan

Filmaktivism, intersektionellt arbete, grundskola eller gymnasium? Vi har ett varierat kursutbud, och gemensamt för all undervisning är att den har genusperspektiv. Vi har även ett brett utbud av fortbildningar för olika typer av verksamheter.

Allmän linje

På Allmän linje kan du läsa in grundskole- och gymnasiekompetens. På flera av kurserna kan du dessutom studera med inriktningen Svenska som andraspråk (SAS).

Du kan även läsa Vårdbiträde med inriktning mot jämlik hälsa och vård.

Feministiska studier

På några av våra kurser fördjupar vi oss särskilt i feministiska studier.

Vi tittar på hur rörelsens motstånd sett ut och hur ser det ut idag, ur både lokal och global synvinkel. Vi använder ett intersektionellt perspektiv med syftet att öppna möjligheter till att hitta strategier för fortsatt förändringsarbete. Vi arbetar projektinriktat utifrån de studerandes behov och önskemål, vilket ger deltagarna goda möjligheter att påverka sina studier.

Kurserna är:

Fortbildningar

Vi har många års erfarenhet av att arbeta med genusfrågor och normkritik utifrån intersektionella perspektiv. Vi erbjuder fortbildningar för arbetsplatser, föreningar och nätverk som vill få en introduktion eller fördjupningar inom dessa områden. Läs mer HÄR!

Korta kurser

På Kvinnofolkhögskolan breddar vid vårt utbud utifrån den kompetens som finns på skolan – detta utökade område kallar vi för korta kurser.

Ansök