Your Silence Will Not Protect You: skrivarkurs på distans

Your Silence Will Not Protect You: skrivarkurs på distans

Sista ansökningsdag inför kursstart HT-24 har varit och kursen blev vid sista ansökningsdag full. Det går att lämna in en sen ansökan, du har då möjlighet att reservplaceras med chans att antas om reservintagning skulle bli aktuellt. (Du kan skriva till katja.timgren@kvinnofolkhogskolan.se för aktuell information om hur ansökningsläget ser ut.)


Feministisk och antirasistisk skrivarkurs. En skönlitterär skrivarkurs på deltid, 25% med fyra helgträffar på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg under läsåret. Kursen sträcker sig över ett läsår med möjlighet till ett fortsättningsår för den som vill.

Innehåll

Vad behöver vi för att skriva? Vilka villkor och möjligheter skapar tid och rum för språk? Hur bryter vi tystnader? Hur kan vi skriva tillsammans? Hur kan vi skriva enskilt? Vad säger samtida och historiska texter oss?

Vi väver samman teori och praktik genom skrivandet och genom skrivövningar, textsamtal och fördjupade diskussioner utifrån olika teman. Exempel på teman är ”födelse” eller ”monster”. Temana förankras genom läsning och samtal om skönlitteratur som undersöker makt på olika sätt, samt genom de frågeställningar som kursdeltagare och lärare tar med sig.

My silences had not protected me. Your silence will not protect you. But for every real word spoken, for every attempt I had ever made to speak those truths for which I am still seeking, I had made contact with other women while we examined the words to fit a world in which we all believed, bridging our differences.

Your Silence Will Not Protect You är en skrivarkurs som fokuserar på skönlitterärt skrivande och utgår från skrivande som ett sätt att vara i dialog med varandra, världen och oss själva. Kursen lånar sitt namn från författaren och aktivisten Audre Lordes tal The Transformation of Silence into Language and Action (1977).

Upplägg

Kursen ges på 25 % studietakt över läsåret. Fyra fysiska helgträffar sker på skolan och däremellan utför du läs- och skrivuppgifter utifrån varje träffs tema.

Lärare

Lärare på kursen är författarna Felicia Mulinari och Katja Timgren.

Följ gärna kursen på Facebook.

Möjlighet till fortsättningsår

Möjlighet att studera vidare ett andra år på kursen finns för den som vill. Detta då temana vi arbetar med skiftas vartannat läsår. För den som vill fördjupa sig i ett eget skrivprojekt under ges utrymme till det (gäller både fortsättningssåret och kurens första år).

Ansök

Ansök via Schoolsoft.

(Du kan även välja att i stället söka genom mejla in dina personuppgifter, text och brev till katja.timgren@kvinnofolkhogskolan.se)
För att din ansökan ska vara komplett behöver du som söker till kursens första år skicka in följande två dokument:

  1. Skriv ett brev där du berättar om:
    Dig själv och ditt skrivande, eller om du inte skriver än, varför du vill göra det. En läsupplevelse. Du väljer helt fritt en skönlitterär text du tycker om och skriver om din läsning av den. Med skönlitterär text menas till exempel dikt/dikter, novell, roman, alltså något som inte är en facklitterär text. Det är viktigt att du berättar i brevet om vad du tänkt/upplevt när du läst texten.
    Berätta också i brevet varför du vill gå kursen och om dina utsikter att klara tio timmars studier i veckan.
    Omfång: max 2 A4.
  2. Skicka även med 2-3 sidor fritt vald skönlitterär text som du själv har skrivit. Valfri genre (Tex. poesi, dramatik, prosa, blandform, annat, men inte facklitteratur).
    Du som söker till kursens andra år behöver endast skicka ett brev. Där berättar du om varför du vill gå ett andra år på kursen. Du kan välja om du vill skriva på ett eget projekt under det andra läsåret eller fortsätta utforska olika typer av skrivande. Berätta gärna i brevet vilket av dem du är nyfiken på.

Brevet, och för dig som söker till första året även texten, laddar du upp via kontot du skapar när du söker kursen. Eller skicka med dem i mejlet om du istället söker via mejl.