Your Silence Will Not Protect You: skrivarkurs på distans

Your Silence Will Not Protect You: skrivarkurs på distans

Sista ansökningsdag inför läsåret 22/23 har varit, men det går bra att lämna in en sen ansökan med chans att få en reservplats eller antas i mån av plats. Vi behandlar ansökningar löpande när de kommer in.

Antirasistisk och feministisk skrivarkurs. En skönlitterär skrivarkurs på deltid, 25% med fem helgträffar på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. 

My silences had not protected me. Your silence will not protect you. But for every real word spoken, for every attempt I had ever made to speak those truths for which I am still seeking, I had made contact with other women while we examined the words to fit a world in which we all believed, bridging our differences.

Your Silence Will Not Protect You är en skrivarkurs som fokuserar på skönlitterärt skrivande och utgår från skrivande som ett sätt att vara i dialog med varandra, världen och oss själva. Kursen lånar sitt namn från författaren och aktivisten Audre Lordes tal The Transformation of Silence into Language and Action (1977).

Innehåll

Vad behöver vi för att skriva? Vilka villkor och möjligheter skapar tid och rum för språk? Hur bryter vi tystnader? Hur kan vi skriva tillsammans? Hur kan vi skriva enskilt? Vad säger samtida och historiska texter oss? Vad vill du säga?

Vi väver samman teori och praktik genom skrivandet och genom skrivövningar, textsamtal och fördjupade diskussioner utifrån olika teman. Exempel på teman är ”födelse” eller ”monster”. Temana förankras genom läsning och samtal om skönlitteratur som undersöker makt på olika sätt, samt genom de frågeställningar som kursdeltagare och lärare tar med sig.

Vana vid internet och tillgång till dator är ett krav, liksom möjlighet att delta vid kursens helgträffar.

Upplägg

Kursen ges på 25 % studietakt över ett år. Fem fysiska helgträffar sker på skolan och däremellan utför du läs- och skrivuppgifter utifrån varje träffs tema.

Datum för kursträffar läsåret 22/23

Lördag och söndag den: 3-4 september, 15-16 oktober, 3-4 december, 4-5 februari och 22-23 april

Lärare

Lärare på kursen är författarna Felicia Mulinari och Katja Timgren.

Följ gärna kursen på Facebook.

Projektår

Kursen har också ett Projektår som kan passa dig som vill skriva på ett eget, självvalt projekt i dialog med andra. Du som vill kan söka båda kurserna samtidigt, men ange en prioriteringsordning då du det inte går att antas till båda kurserna samma år.

Ansök

Ansök via Schoolsoft.

(Du kan även välja att i stället söka genom mejla in dina personuppgifter, text och brev till katja.timgren@kvinnofolkhogskolan.se)

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in följande två dokument senast ansökningsdag:

  1. 1. Skriv ett brev där du berättar om:

Dig själv och ditt skrivande, eller om du inte skriver än, varför du vill göra det.

En läsupplevelse. Du väljer helt fritt en skönlitterär text du tycker om och skriver om din läsning av den. Med skönlitterär text menas till exempel dikt/dikter, novell, roman, alltså något som inte är en facklitterär text. Det är viktigt att du berättar i brevet om vad du tänkt/upplevt när du läst texten.

Berätta också i brevet varför du vill gå kursen och om dina utsikter att klara tio timmars studier i veckan.

Omfång: max 2 A4.

  1. 2. Skicka även med 2-3 sidor fritt vald skönlitterär text som du själv har skrivit. Valfri genre (Tex. poesi, dramatik, prosa, blandform, annat, men inte facklitteratur).

Brevet och texten laddar du upp via kontot du skapar när du söker kursen. Eller skicka med dem i mejlet om du istället söker via mejl.

Vad behöver vi för att skriva?
Vilka villkor och möjligheter skapar tid och rum för språk? Hur bryter vi tystnader?
Hur kan vi skriva tillsammans?
Your Silence Will Not Protect You är en skrivarkurs för dig som vill skriva skönlitterärt och är intresserad av litteraturvetenskapliga studier.

My silences had not protected me. Your silence will not protect you. But for every real word spoken, for every attempt I had ever made to speak those truths for which I am still seeking, I had made contact with other women while we examined the words to fit a world in which we all believed, bridging our differences.