Your Silence Will Not Protect You: Projektåret

Your Silence Will Not Protect You: Projektåret

Kursen har öppnat för ansökan inför läsåret 23/24. Sista ansökningsdag inför kursstart hösten -23 är 23 maj. Välkommen med din ansökan.

Ett Projektår för dig som vill skriva på ett självvalt skönlitterärt skrivprojekt i ett feministiskt antirasistiskt skrivsammanhang. Kursen går på deltid 25% på distans, med tre helgträffar på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.

Till kursen kan du som har tillräcklig tidigare erfarenhet av skönlitterärt skrivande och tillräckliga kunskaper inom feminism och antirasism antas.

  • På vilka sätt upprätthålls maktstrukturer inom språket?
  • Hur ser relationen ut mellan tid, rum, förtryck och handling?
  • Hur kan vi skapa kollektiva platser där vi kan dela våra egna skrivprojekt med varandra?

Your Silence Will Not Protect You: Projektåret är en skrivarkurs för dig som vill jobba med ett litterärt projekt tillsammans med andra och samtidigt utforska frågor om språk, form och makt.

Kursen riktar sig till dig som redan har gått ett år på Your Silence Will Not Protect You eller har andra erfarenheter av skrivande och feminism som kan ses som liknande.

Innehåll

På Your Silence Will Not Protect You: Projektåret undersöker vi frågor kring språk, makt, form och motstånd i relation till vårt eget och andras skrivande. Med hjälp av seminarier, grupphandledning och arbete i individuella och kollektiva projekt undersöker vi möjligheten för motstånd inom språket.

Kursen tar avstamp i postkolonial, feministisk teori, kollektivitet och i folkbildning som pedagogisk erfarenhet. Vi väver samman teori med praktik genom skrivandet och genom skrivövningar, grupphandledning, seminarier och kollektiva arbeten. Exempel på teman är ”subjekt” eller ”temporalitet”. Temana förankras genom teoretiska och skönlitterära ingångar, samt genom de frågeställningar och erfarenheter som kursdeltagare och lärare tar med sig.

Vana vid internet och tillgång till dator är ett krav, liksom möjlighet att delta vid ett antal helgträffar.

Upplägg

Kursen ges på 25 % studietakt över ett år.

Tre fysiska träffar sker på skolan (två av dem sker lördag- söndag och en sker söndag- måndag) och däremellan läser du och skriver på distans.

Datum för kursträffar

Datum för kursträffar meddelas senare.

Lärare

Lärare på kursen är författarna Felicia Mulinari, Katja Timgren och Lizette Romero Niknami.

Följ gärna kursen på Facebook.

Ansök så här:

Om du inte har gått kursen Your Silence Will Not Protect You kan du söka till den också samtidigt. Ange en prioriteringsordning i så fall då du inte kan antas till båda kurserna samma år.

Du som har gått Your Silene Will Not Protect You har förtur till Projektåret framför andra sökande.  Vanligen fylls inte hela kursen av sökande som har förtur. Kursen är även öppen att söka för dig som inte har gått Your Silence Will Not Protect You. Urval görs då utifrån text och brev.

1. Fyll i ansökan här

(Du kan även välja att söka kursen genom att mejla in dina personuppgifter, brev och eventuell text till katja.timgren@kvinnofolkhogskolan.se)

2. Har du gått Your Silence Will Not Protect You så skriver du ett brev där du berättar några tankar om vad du vill jobba med för projekt under året på kursen och om dina utsikter att kunna studera 10 timmar i veckan. Brevet behövs för att vi ska kunna se att du har (en idé till) ett eget skrivprojekt då det är nödvändigt för att du ska kunna antas till kursen.

Har du inte gått Your Silence Will Not Protect You så skriver du ett brev där du berättat om vad du vill jobba med för projekt under året om du antas och om dina utsikter att kunna studera tio timmar i veckan. Du ska också berätta i brevet om dina tidigare erfarenheter av feminism, antirasism och skönlitterärt skrivande. Erfarenheterna kan vara både praktiska och teoretiska. Skicka även med en skönlitterär text du själv har skrivit, ca 2 sidor.

3. Brevet (och i de fall du ska skicka in text även texten) laddar du upp digitalt via kontot du skapar när du söker kursen. Om du istället väljer att söka kursen genom att maila lägger du med dessa i mejlet.