Grundskolenivå: SAS-inriktning

Grundskolenivå: SAS-inriktning

Kursen är för dig som har annat modersmål än svenska. Du kan avsluta dina grundskolestudier och/eller förbereda dig för vidare studier på gymnasienivå. Du läser 1-3 år beroende på din skolbakgrund.

Ansökan till HT-23 är fortfarande öppen och lediga platser finns!

På allmän kurs, SAS-inriktning kan du avsluta dina grundskolestudier och/eller förbereda dig för vidare studier på Allmän kurs: Gymnasienivå.

Du studerar svenska, samhällskunskap, naturkunskap och matematik. Engelska finns som tillval.

Vill du studera enbart svenska, eller kanske kombinera svenska med samhällskunskap? Läs mer.

Som studerande på Allmän kurs får du en bred allmänbildning och ökar din medvetenhet om dina egna och omvärldens villkor. På kursen läggs tonvikt vid att träna olika former för lärande. Du utvecklar kritiskt tänkande, självständighet och samarbetsförmåga. Dina erfarenheter är en viktig utgångspunkt för lärandet.

All undervisning har genusperspektiv.

I studierna ingår studiebesök och temadagar och du deltar i skolans gemensamma aktiviteter och ett tillvalsämne. Några dagar varje år lagar din kurs mat till alla på skolan och städning sköts gemensamt på skolan.