Grundskolenivå: SAS-inriktning

Grundskolenivå: SAS-inriktning

Kursen är för dig som har annat modersmål än svenska. Du kan avsluta dina grundskolestudier och/eller förbereda dig för vidare studier på gymnasienivå. Du läser 1-3 år beroende på din skolbakgrund.

Ansökan till HT-24 är öppen!

På allmän kurs, SAS-inriktning kan du avsluta dina grundskolestudier och/eller förbereda dig för vidare studier på Allmän kurs: Gymnasienivå.

Du studerar svenska, samhällskunskap, naturkunskap och matematik. Engelska finns som tillval.

Vill du studera enbart svenska, eller kanske kombinera svenska med samhällskunskap? Läs mer.

Som studerande på Allmän kurs får du en bred allmänbildning och ökar din medvetenhet om dina egna och omvärldens villkor. På kursen läggs tonvikt vid att träna olika former för lärande. Du utvecklar kritiskt tänkande, självständighet och samarbetsförmåga. Dina erfarenheter är en viktig utgångspunkt för lärandet.

All undervisning har genusperspektiv.

För att kunna studera på allmän kurs på skolan krävs tillgång till dator. Skolan erbjuder en dator till varje deltagare så länge som studierna pågår. Deltagare som inte har tillgång till egen dator förväntas ta emot en Chromebook av skolan och ansvara för den så länge studietiden varar. Undantag kan göras för deltagare som har en egen bärbar dator som går att använda dagligen i skolan.