Gymnasienivå: år 1

Gymnasienivå: år 1

Ansökan till HT-24 är öppen!

Kursen passar dig som vill träna studieteknik och öka din självkännedom, oavsett om du bara behöver gymnasiebehörighet till yrkeshögskola eller om du behöver gymnasiebehörighet till högskola/universitet. I det senare fallet kommer du att kunna läsa vidare på Allmän kurs på skolan.

Som studerande på Allmän kurs får du en bred allmänbildning och du ökar din medvetenhet om dina egna och omvärldens villkor. På kursen utvecklar du olika former för lärande, kritiskt tänkande och samarbetsförmåga. Dina kunskaper och erfarenheter är en viktig utgångspunkt för lärandet. All undervisning har genusperspektiv.