Gymnasienivå

Gymnasienivå

Den här kursen kan du söka som har studerat minst ett år på gymnasienivå, eller har arbetslivserfarenhet efter avslutad grundskola. Du läser gymnasiegemensamma ämnen och kan även läsa in vissa särskilda behörigheter.

Obs! Om du behöver läsa in hela gymnasiet så är du välkommen att söka till Allmän kurs, långsam studietakt, gymnasienivå.

Ansökan till start HT-23 är öppen!

Som studerande på Allmän kurs får du en bred allmänbildning och du ökar din medvetenhet om dina egna och omvärldens villkor utifrån ett intersektionellt genusperspektiv. Tillsammans med andra utvecklar du ditt kritiska tänkande och din samarbetsförmåga. Dina kunskaper och erfarenheter är en självklar utgångspunkt i studierna.

Innehåll
Studierna på Allmän kurs Gymnasienivå sker i huvudsak tematiskt och utgår ifrån en pedagogik där alla deltar aktivt. Vi har inga prov och mycket få läxor, det som är viktigt är att du är med och deltar i samtalen på lektionerna.

Inom samhällskunskapen undersöker vi exempelvis: Vad menar vi egentligen med demokrati? Vad orsakar konflikter och hur kan vi hantera dem? Hur ser olika maktordningar ut och hur kan vi arbeta mot diskriminering?

I naturkunskapen ingår experiment, laborationer, fältstudier och analyser, liksom att studera strategier för en hållbar utveckling.

I historieundervisningen undersöks hur maktrelationer sett ut genom tiderna. Vi granskar hur kvinnors och transpersoners liv varit i ett historiskt perspektiv. Ett annat inslag är att belysa hur människors kamp förändrat samhället och världen.

På religionslektionerna undersöker vi vilka religioner som finns i världen och hur dessa påverkar oss. I filosofin undersöks tänkandet och varandet, med varandra och med oss själva.

På lektionerna i svenska och engelska ägnar vi oss åt att läsa, skriva, diskutera och analysera. Att träna på att tala inför grupp är en viktig del. Vi har bokcirklar, skriver utredande texter, analyserar film och studerar litteraturhistoria.

Du läser matematik nivågrupperat, beroende på dina förkunskaper.

I studierna ingår studiebesök och temadagar, tillvalsämnen och deltagande i skolans gemensamma aktiviteter. Några dagar varje år lagar din kurs mat till alla på skolan och städning sköts gemensamt på skolan.