Feminist studies – for our survival

Feminist studies – for our survival

“We were never meant to survive.”

Audre Lorde

Poeten Audre Lorde sa en gång att förtryckaren måste erövra andra världar för att segra, medan de förtryckta bara behöver överleva, och bestämma vad överlevnad innebär, för dem.

Denna kurs ser feminism som ett sätt att överleva. Deltagarna kommer att få en förståelse för feministiska teorier, historia och praktiker i början av kursen. Efter det går vi in på mer specifika feministiska rörelser och handlingar från olika tider och platser i världen genom linsen “för att överleva”. Vi kommer att titta på och diskutera dessa rörelser och handlingar genom film, poddar, konst och text.

Syftet med kursen är att få en djupare förståelse för att feministiska aktioner och rörelser alltid har handlat om överlevnad och att definiera vad den överlevnaden är. Den här kursen är utformad för att möta kunskapsnivåerna från nybörjare inom feminism till de som är mer medvetna och intresserade av att fördjupa sina kunskaper.

Frågor som vi kommer att ta upp i kursen är: Hur definierar vi överlevnad? Vilken kunskap bär vi med oss i våra kroppar? Hur är skillnaderna mellan oss användbara, för oss alla?

Kursen hålls på svenska och engelska.

Praktisk information

Kursen Feminist studies for our survival ges digitalt på 25 %. Träffarna (som är obligatoriska) kommer att ligga varannan torsdag (jämna veckor) klockan 17-19, med start torsdag den 24 augusti. Torsdag vecka 44 är det ingen undervisning.

Veckorna mellan träffarna kommer ni att ha uppgifter att jobba med enskilt eller i grupp.

Kursen ges delvis på svenska och delvis på engelska.

Vi använder Google Meet och Google Classroom som digital plattform. All undervisning sker digitalt, inga fysiska träffar.

Ansökan är stängd.