Biblioterapi

Biblioterapi

I höst erbjuds biblioterapi på Kvinnofolkhögskolan, med stöd av Kulturrådet. Under fem heldagar fördelade över fem månader håller Biblioterapisalongen olika workshops. Anmälan är öppen från gång till gång. Nya deltagare kan tillkomma efter hand. 

Vi kommer att ha olika teman inför varje träff. Till exempel Silverbok, som är ett pyssel med ord och diktmandalor, Shared Reading, reflexivt skrivande, biblioterapeutisk livslinje och andra biblioterapeutiska metoder. Det blir högläsning av litterära texter för alla som vill läsa. Det blir textsamtal, biblioterapisamtal, bildsamtal, eget skrivande, reflektion och inspel på andras texter. 

Det behövs ingen tidigare vana, förberedelse eller förkunskaper. Existentiell hälsa genom mänsklig samvaro är vårt ledmotiv. Vi vill öppna ögonen för litteraturen och fördjupa dikter, noveller och bilderböcker för alla åldrar. 

Biblioterapisalongen är Agneta Slonawski, skrivpedagog, journalist och författare, och Eva Selin, bibliotekarie och bibliotekskonsult med fortbildning i psykodynamisk psykoterapi. Båda är vidareutbildade i biblioterapi på Ersta Sköndal Bräcke högskola samt diplomerade läsledare i Shared Reading. 

Framväxten av biblioterapi började under första världskriget, när man upptäckte att läsning kunde verka helande för traumatiserade soldater. Nu tar biblioterapin fart i Sverige och runt om i världen. Termen är ett samlingsnamn för insatser där olika typer av texter används som utgångspunkt för att utforska tankar, känslor, minnen och framtidsdrömmar. Ofta tillsammans med andra. Texter, även egenskrivna, fungerar som katalysator för samtal och eget tankearbete. 

Biblioterapi möjliggör kreativt arbete med ord, ofta i samverkan med andra expressiva uttryck såsom bild, skapande och musik. Biblioterapeutiska metoder används förebyggande, behandlande och rehabiliterande för alla åldrar.

OBS. Anmälan via e-post till:
agneta.slonawski@kvinnofolkhogskolan.se