Undersköterska: Gymnasienivå

Undersköterska: Gymnasienivå

Utbildningen till undersköterska är en 2-årig kurs som motsvarar Skolverkets kurser från vård- och omsorgsprogrammet. Vår utbildning har inriktningen Jämlik hälsa och vård.

Ansökan för HT-24 är nu öppen!

Dagens arbetsmarknad efterfrågar vårdpersonal, så det finns gott om arbetstillfällen för utbildade undersköterskor. Coronapandemin har visat på såväl behov av tillräckligt god grundutbildning inom äldreomsorg, hemtjänst och kommunal sjukvård som av etik och mänskliga rättigheter inom vårdens arbetsfält.

Kursen går över två år. Första året motsvarar gymnasieskolans 800 poäng enligt vård- och omsorgsprogrammet och år 2 motsvarar påbyggnad till undersköterska.  Efter avslutad kurs utfärdas ett intyg med behörigheter i de gymnasiekurser som deltagaren har fått godkänt i.

Ny start för kursen höstterminen 2024 och pågår till vårterminen 2026. Du kommer att få göra minst tre praktikperioder under din utbildning. Varje sådan så kallad APL-period är du ute på en arbetsplats inom vård och omsorgsområdet i fyra veckor. Du kommer då att få en handledare att följa och lära dig av. Skolan ordnar APL-platserna.

Kurser som ingår år 1:

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Social omsorg 1

Omvårdnad 1

Hälso- och sjukvård 1

Psykologi 1

Psykiatri 1

Anatomi och fysiologi 1

Geriatrik och gerontologi

Samhällskunskap

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

Kurser som ingår år 2: 

Anatomi och fysiologi 2

Funktionsförmåga och funktionsnedsättningar 2

Hälso- och sjukvård 2

Omvårdnad 2

Psykiatri 2

Social omsorg 2

Vård och omsorg specialisering 

Sva, svenska

Samhällskunskap

Historia

Religion

Enligt vår inriktning mot Jämlik hälsa och vård kommer du även att få med dig kunskaper om:

Hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsvetenskap

Äldreforskning

Aktuell lagstiftning

Internationella erfarenheter (WHO, GAP-minder, internationella konventioner med mera)

Den ojämlika hälsan

Mänskliga rättigheter och icke-diskriminering

Färdighetsetik och bemötande

Omotiverade skillnader i vården

Utöver detta ingår tvärsval, kursråd och annat som hör folkhögskolestudier till. 

Kursen kan läsas som en del i grundläggande gymnasiebehörighet. För att få en fullständig gymnasiekompetens för att kunna söka vidare till högskola eller universitet kan du komplettera dina studier på Allmän linje fortsättning.