Konfliktkunskap – kompetensutveckling för yrkesverksamma ledare och chefer

Är du samordnare, teamledare, enhetschef eller skolledare eller har en annan yrkesposition där du interagerar med andra och där du ansvarar för att hantera interpersonella dilemman och konfliktsituationer? Då är du varmt välkommen att söka vår kurs i konfliktkunskap!

 

En träff i veckan, kl 14.00 – 18.00 (Exakt veckodag meddelas i augusti, troligtvis blir det måndagar eller tisdagar.)

Antal träffar: 20 st á 4 timmar (inkl. paus) samt upp till två timmars inläsningstid per vecka.

Tid: v. 40 – v. 14 (med uppehåll v. 44, v. 50 – v. 2 samt v. 7)

 

Innehåll:

Kursen avser ge grundläggande kunskap i konfliktteori ur ett arbetsvetenskapligt perspektiv. Vi kommer att gå igenom definitioner av konflikt, den egna relationen till konflikt/er, vanliga reaktionsmönster samt ett antal modeller för kartläggning av konfliktmekanismer. Konfliktkunskapen avser att tillgängliggöra förståelse, egen affekthantering samt distansering för ett vidgat handlingsutrymme.

Kursen kommer att bestå av: föreläsningar, utvalda delar av relevant litteratur, kunskapsinventering, bearbetning av föreläsningar och inläst material, handledda och fria samtal samt enklare rollspel utifrån fallstudier – ett arbetsverktyg för hands-on kunskap i en fiktiv och trygg kontext. Vi kommer också att problematisera och praktiskt pröva konflikthantering och vanligt förekommande konfliktstilar genom interaktiva rollspel. Vi kommer att utforska perspektivtagning och komplexitetsmedvetenhet i erfarna dilemmasituationer i olika yrkesroller.

Kursen lämpar sig för den som vill öka sin kompetens och förståelse av konflikter på arbetsplatsen, få fler verktyg för att hantera konflikter  och lära sig att se dess konstruktiva utvecklingspotential för arbetsmiljön.

Kursen sker inom ramen för folkbildningen och ger alltså inga formella kurspoäng. Däremot kan kursintyg ges efter fullbordat och aktivt kursdeltagare.

Efter genomgången kurs är det möjlig att fördjupa kunskapen genom heltidsutbildning på Göteborgs universitet för formella poäng. Kursen är en lämplig och djupgående introduktion till fortsatta universitetsstudier i ämnet, men lämpar sig också som fristående kompetensutveckling i relation till ens yrkesroll.

 

Plats:
Kvinnofolkhögskolan
Första Långgatan 28B
413 27 Göteborg
hållplats: Masthuggstorget
(spårvagn: 3, 9 och 11. Se vasttrafik.se)

 

 

Anmälan och kontaktperson:
kajsa.ims.johansson.kvi@folkbildning.net