Samverkan mot mäns våld mot kvinnor

Samverkan mot mäns våld mot kvinnor

Kvinnoorganisationer i Göteborg har gått samman för att väcka opinion mot mäns våld mot kvinnor och flickor. Vi har utvidgat samarbetet till fler och nu inbjuds medlemmar i 15 organisationer till en utbildning.

Under fyra träffar hösten 2023 och tre våren 2024 lär vi känna varandra och skaffar oss de kunskaper vi behöver för att ta steg för steg för att förändra. Tillsammans kommer vi fram till hur vi som enskilda och våra organisationer bäst kan agera för att upptäcka, skydda och stödja den som blir utsatt, och att arbeta förebyggande. Det behövs en bred folkrörelse och våra organisationer kan gå i täten!

Kursledare är Ninni Carlsson och Viveka Enander som båda är ledande forskare inom området. De har stor erfarenhet av utbildning av anställda inom stat och kommun.

Arr. Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, Första Långgatan 28 B.
Start sker med en heldag: lördagen den 21 oktober 2023, kl. 10–16 därefter blir det workshops tre vardagskvällar (datum meddelas senare).

Anmälan senast 5 oktober till Lisbeth Stenberg
lisbeth.stenberg@eriksbergs.se

– hör gärna av er med frågor eller synpunkter!

feminism, folkbildning, göteborg, kurs, kvinnofolkhögskolan, våldinära