Orange Day 2022

Orange Day 2022

Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. 25 november – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamling år 1999. Orange Day kampanjen startades år 2008 av FN:s dåvarande generalsekreterare. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.

En av tre kvinnor i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot kvinnor och flickor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och ett folkhälsoproblem som sträcker sig över lands-, klass- och åldersgränser. Under pandemin har våld och sexuella trakasserier ökat. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhälls- och folkhälsoproblem i Sverige och världen och detta måste få ett slut. Just nu i världen pågår flertalet krig och konflikter där kvinnor och flickor utsättas för könsbaserat våld och sexuella övergrepp. Våldet sker oftast innan för hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig.

Text: https://www.unwomen.se/kampanjer/orange-day/

feminism, folkbildning, folkhögskola, kvinnofolkhögskolan