Föreläsning: Aktivism under 100 år, från rösträttskamp till nutid

Föreläsning: Aktivism under 100 år, från rösträttskamp till nutid

Kollage, venussymbol, transsymbol, aktivism

Lisbeth Stenberg, fil.dr. och redaktör för antologin ”Att ge upp har inte övervägts” (2021),
talar om Göteborgs kvinnorörelsers historia och dess främsta aktivister.


Malin Arvidsson, lektor vid Linköpings universitet, talar om rösträttskampen och Nelly
Thürings kampanjarbete inför valet 1921.


Nutida aktivism tas också upp under kvällen.

Onsdag den 30 november klockan 18, lokal Beauvoir

aktivsm, feminism, folkbildning, folkhögskola, föreläsning, kvinnofolkhögskolan, kvinnohistoria, rösträtt, stödföreningen