Transversala dialoger – som antirasistisk metod

Sedan hösten 2013 har Kvinnofolkhögskolan utbildat verksamma inom den ideella sektorn i metoder för att förebygga och förhindra diskriminering. Drygt 50 organisationer har lärt sig mer om hur vi kan motverka rasism och andra diskriminerande strukturer i föreningar och i samhället.

Beskrivning

Detta är en möjlighet till en skräddarsydd utbildning på 2 halvdagar där vi kommer överens med er organisation om förutsättningarna. Kursen ger  verktyg i arbetet att motverka rasism och andra diskriminerande strukturer i ideella föreningar så väl som i samhället i stort.

Målgrupp

Föreningar och verksamma inom den ideella sektorn.

Ur kursinnehållet

  • Begrepp som jämlikhet, rasism och konflikt – vad betyder de egentligen för vår organisation i det praktiska arbetet?
  • Vanliga situationer och dilemman som verksamma inom ideella föreningar möter i sin vardag.
  • Normkritiskt och normkreativt förändringsarbete – om motstånd, möjligheter och metoder.

Medverkande

Projektet och utbildningarna drivs av personer som är verksamma på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg och som har lång erfarenhet av att arbeta normkritiskt och intersektionellt.

Sofia Lundkvist   Statsvetare. Har arbetat med jämställdhetsfrågor på Arbetsmiljöverket och som reporter på tidningen Arbetaren. Arbetar som projektledare och undervisar i diskrimineringsfrågor på Kvinnofolkhögskolans projektanknutna kurser.

Eva Warberg   Samhälls- och beteendevetare, lång pedagogisk erfarenhet, undervisar i bl.a. genuskunskap, interkulturella studier, religion och film. Har varit aktiv i olika internationella projekt inom folkbildningen.

Vi bjuder även in gästföreläsare verksamma inom olika områden som berör fältet.

Syfte

Att motverka rasism och ge verksamma inom ideella föreningar fler verktyg att arbeta internt såväl som externt med detta. Målet är ett föreningsliv för alla.

Plats

Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28 B.

Alla kön är välkomna.

 

Röster från tidigare kursdeltagare

Mest givande och värdefullt var att få inblick i nya sätt att strukturera och analysera problem. Det var också jättebra att få feedback från andra som är verksamma i andra organisationer/nätverk och att praktisera de övningar och dialoger som man fått lära sig.

Övningarna var mest givande! En känsla av att få använda kunskap istället för att bara ha ett orosmoln av förtryck som liksom inte blir tydligt. Den här kursen var konstruktiv och lärde en att använda kunskaperna.

Mest värdefullt var att få ta del av ert material och förstår nu mer om hur ”min” verksamhet kan förändras. Det var också lärorikt att ta del av andra organisationers erfarenheter.

Bra att få applicera kunskapen/de nya begreppen på den egna organisationen, samt att lyssna på vad de andra grupperna/organisationerna upplevde som problem i sina organisationer.

De delar som handlar om förändringsarbete, motstånd, möjligheter och dilemman har varit jättegivande för min del! God stämning, bra föreläsningar och struktur på tillfällena.

Kontakt

Eva Warberg

eva.warberg(at)folkbildning.net