HRV – Hedersrelaterat våld och förtryck

Kvinnofolkhögskolan i Göteborg bjuder in till nätverksträffar samt kompetensutveckling kring hedersrelaterat våld och förtryck under hösten 2018.

I samverkan med Göteborg Stad Social Resursförvaltning bjuder Kvinnofolkhögskolan in till en kostnadsfri fortbildning i frågor rörande HRV – hedersrelaterat våld och förtryck. 

Fortbildningen äger rum under hösten 2018 och vänder sig till personal inom verksamhet som i olika sammanhang möter barn, unga och deras familjer. Upplägget är tänkt att främja fortsatt nätverkande mellan kursdeltagarna vilket kan leda till kontinuerlig samverkan och expanderande av kontaktnät.

 

Tid:

Fortbildningen består av totalt 6 eftermiddagsträffar á 3 timmar, kl. 15 – 18.

Föreläsning med Nora Adin: torsdag 30 aug, kl. 15-18
Föreläsning med Rasool Awla: torsdag 13 sep, kl. 15-18
Grupp 1 startar sina gruppträffar: torsdag 6 sep, kl. 15-18

Övriga datum fås vid kontakt.

 

Innehåll:

Fortbildningen består av sammanlagt sex eftermiddagsträffar. Vi inleder med två gruppgemensamma föreläsningar (30 augusti och 13 september) vilka följs upp och bearbetas under fyra påföljande träffar i mindre grupper. Det är obligatoriskt att delta vid båda föreläsningarna, då de utgör en gemensam kunskapsgrund för gruppträffarna.

 

De fyra gruppträffarna kommer att bestå av kunskapsinventering, bearbetning av föreläsningarna, handledda och fria samtal, samt enklare rollspel utifrån fallstudier – ett arbetsverktyg för hands-on kunskap i en fiktiv och trygg kontext.

 

HRV-frågan ställs i relation till den egna yrkesprofessionen genom att vi tittar på hur hedersproblematik tar sig uttryck där. Vi undersöker förutsättningar för samverkan mellan skola, socialtjänst, fritids- och idrottsorganisationer och på vilket sätt den egna unika verksamheten kan knyta an till aktörer i dess närhet. Det rör sig här inte om några färdiga metoder och modeller, utan vi kommer att jobba med och bygga på den kunskap som redan finns utifrån varje grupps tidigare kunskaper på området, samt relatera detta till föreläsningarna och annat relevant material. Grunden är forskningsbaserad och vi undersöker problematiken tillsammans för att stärka de verktyg som finns och för att möjliggöra ytterligare verktyg.

 

Målgrupp:

Vi vänder oss främst till personal inom skola, barnomsorg och idrotts- och fritidsverksamhet, samt personal inom socialtjänst och annan verksamhet som vill fortbilda sig inom ämnet. Vi ser helst att det kommer minst två representanter per verksamhet för underlättande av efterföljande arbete i form av spridning och implementering i den egna verksamheten.

 

Plats:

Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28B, Göteborg, hållplats Masthuggstorget

 

Övrig information:

Kostnadsfritt. Skolan bjuder på föreläsningar, kaffe/te och vegetarisk smörgås.
Vänligen meddela önskan om specialkost.

Alla kön är välkomna.

 

Kontaktperson samt anmälan:
Kajsa Ims Johansson, auktoriserad dramapedagog och folkhögskolelärare
kajsa.ims.johansson.kvi@folkbildning.net

 

Välkomna! Hälsar, 

Maria Fredriksson och Kajsa Ims Johansson

Kvinnofolkhögskolan, Göteborg