Handledning för pedagoger

Rätt eller fel – vart tog samtalet vägen?
Besvärliga deltagare eller en besvärlig tidsanda?

Vad sker med våra klassrum när åsiktsdiciplinering tar över det demokratiska samtalet? Att samtala är att pröva sina tankar tillsammans med andra. Detta är en grund som folkbildningen vilar på. Men vad händer om samtalet inte får vara prövande utan direkt blir polariserat och fastlåst. Åsiktsbrytningar, som är en grund i demokratin, förflyttas in i det moraliska landskapet där rätt eller fel, ond eller god är ledord. Var går gränsen egentligen? Hur kan vi som pedagoger öppna upp ”nya rum” där deltagarna kan omforma sina konflikter till ett politiskt språk och där de kan leva med olikheter istället för att försöka kontrollera dem.

Kvinnofolkhögskolan har arbetat med dessa frågor under lång tid och vi har tvingats gå igenom många faser i vår egen problemanalys. Vi har inte Modellen som leder till Målet men däremot en stor erfarenhet av arbete med (o)rättvisefrågor. Vi tar avstamp ifrån dilemman och svårigheter i er verksamhet och arbetar vidare därifrån.

Formen för utbildningen diskuteras fram i samråd med uppdragsgivaren. Utbildningen kan börja med på en halvdag med uppföljande utbildning/handlednings tillfällen.

Målgruppen för utbildningen är pedagoger inom:

  • Gymnasiet
  • Folkhögskolan
  • Övrig vuxenutbildning

Kontakt

eva.warberg(at)folkbildning.net
kvinnofolkhogskolan(at)kvinno.fhsk.se