Forskning om Kvinnofolkhögskolan

När en läser historieböcker verkar det ibland som om det inte finnas några kvinnor som utfört något viktigt. Kvinnor har gjorts osynliga genom historien.
Därför har den feministiska rörelsen bidragit till att forskare vill visa vad kvinnor har gjort. Mycket av den forskningen finns på KvinnSam. Det är ett nationellt bibliotek för genusforskning som är placerat vid Göteborgs universitet. Där finns forskning och dokumentation om Kvinnofolkhögskolan, en skola startad och driven av kvinnor, för kvinnor och transpersoner.
KvinnSam producerar också flera databaser och äldre digitaliserade kvinnotidskrifter. Under 2018 lanserades också Svenskt kvinnobiografiskt lexikon där det går att läsa om 1000 svenska kvinnor som bidragit till samhällets utveckling.

Ansök