Bild: Elin Hjerthén

Feministiskt fokus: Regi & ledarskap

Feministiskt Fokus: Regi & ledarskap är en ettårig
fördjupningskurs i sceniskt ledarskap.
Kursen kan läsas som en fortsättning på
Feministiskt Fokus: Teater eller Feministiskt Fokus: Filmaktivism
eller Feministiskt Fokus: Film, text & performance.
Kursen är också öppen för andra sökande,
som skaffat sig motsvarande kunskaper på annat sätt.

På kursen Feministiskt Fokus: Regi & ledarskap tränas du i att våga ta utrymmet och positionen som konstnärlig ledare och regissör. En tydlig målsättning med kursen är att minska avståndet till yrkeslivet och öka andelen tjejer och transpersoner som vågar söka regiuppdrag, starta frigrupper, och ta regirollen i mer eller mindre professionella sammanhang.

Du arbetar med olika sceniska projekt där du regisserar deltagare från kursen Feministiskt Fokus: Teater, samtidigt som du får både enskild handledning och grupphandledning i regi och ledarskap. Arbetet med de olika projekten är gemensamt och det är viktigt att du är öppen för alla förslag som gruppen kommer med, men de slutgiltiga konstnärliga valen är det du som gör, försvarar – och omprövar. I handledningen får du möjlighet att reflektera över dina val och därigenom utveckla ditt och gruppens arbete.

Inom regidelen av utbildningen får du, utöver det praktiska arbetet på golvet, också läsa teaterteoretiska, feministiska texter och prova olika regigrepp och metoder för att förstärka eller förfrämliga det du vill kommunicera från scenen. Du får arbeta med sceniska koncept, undersöka olika metoder för sceneriläggning, utforska vad ledarskap innebär inom ramen för devisingprojekt, utföra manusbearbetning av befintliga texter etc.

Inom ledarskapsdelen av utbildningen får du träna kommunikation, ansvarstagande, gränssättning och strukturförtydligande. Du får grundläggande konfliktkunskap, färdighetsträning i konflikthantering och du får undersöka vad ett personligt och professionellt ledarskap kan innebära. I frigrupper och i konstnärskollektiv kan rollerna vara skiftande och mandaten otydliga. Under utbildningen får du därför träna på att separera dig ifrån processen, att gå i och ur den, för att kunna få översikt och för att kunna se/sätta en riktning.

Inom den feministiska teoridelen av utbildningen undersöker vi den feministiska rörelsens lokala och globala samhällskritik. Vi studerar hur kvinnor och transpersoner har verkat – och verkar – för att förändra maktstrukturer. Vi möter andras tänkande genom att ta del av genusforskning, kvinno- och transrörelsearbete och i dessa möten får vi inblick i olika teoribildningar, såväl akademiska som rörelsebaserade. Utifrån dessa undersöker vi begrepp som exempelvis solidaritet, sexualitet, vithetsnorm, postkolonialism, klass, crip- och queerteori. Teman – exempelvis ”Att gestalta personliga erfarenheter”, ”Vithet och representation”, ”Blick och queer performativitet” – skapas och tolkas sedan i sin tur genom konstnärlig praktik.

Du deltar också i teaterlektioner där arbetet ägnas åt feministiska gestaltningsmetoder, rörelse och fysiskt teaterarbete.

Omfattning:

Feministiskt Fokus: Regi & ledarskap är en ettårig kurs på heltid som berättigar till studiestöd från CSN.

Du kan också, om du har tidigare, dokumenterade studier i feministisk teori, läsa kursen på halvfart. Kursen kommer då att innehålla scenisk regi i teori och praktik, konfliktkunskap och ledarskap i teori och praktik – men ingen feministisk teori.

Delar av undervisningen sker på kvällstid.

Läs mer om gästande inspiratörer och arbetssätt på Feministiskt fokus-kurserna HÄR!

Är du nyfiken på föreställningar, utställningar, installationer, videoklipp etc. som producerats av Fokuskurserna så kan du kika in HÄR!

ANSÖKAN:

  1. Fyll i ansökan här.
  2. Skicka in ett personligt brev där du kort presenterar dig själv, beskriver varför du är intresserad av politisk scenkonst samt berättar om dina eventuella tidigare erfarenheter av ledarskap och/eller regi. Maila ditt brev till kvinnofolkhogskolan@kvinno.fhsk.se, skriv Regi och ledarskap i ämnesraden.
  3. Avvakta kallelse ifrån oss. Du kommer att kallas till en antagningsworkshop och intervju, antingen söndag 12 maj eller tisdag 14 maj. Du väljer vilken dag du vill komma när du fyller i ansökan.

Studietakt: 100% (kan också läsas på halvfart, 50%, beroende på förkunskaper)

Längd: 1 år

Kurstid: 19 augusti 2019 – 8 juni 2020

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå

Kostnader: 1 600 kr/termin. Avgiften täcker visst kursmaterial, försäkring, besök vid utställningar, kaffe/te, osv.

Kontaktperson: Eva Gartinger, tel. 031-780 35 00, email: eva.gartinger.kvi(at)folkbildning.net