Feministiskt Fokus: Aktivism & Teater

Ansökan till läsåret 21/22 är nu öppen.

AKTIVISM
Vi undersöker aktivismens olika uttryck: antirasism, feminism,
klasskamp, husockupation och klimataktivism är några av dem.
Vad innebär det att kämpa för ett jämlikt och demokratiskt
samhälle idag? Vilka metoder kan bära frukt?

TEATER
Teater är ett verktyg som kan spegla hur makt agerar och
påverkar oss, men också hur motstånd mot förtryckande
strukturer kan användas. Vi arbetar praktiskt med osynlig
teater, clown, gatuteater och forumspel. Genom gruppdynamik
övar vi på tillit i att möta oliktänkande.

MOBILISERING OCH MOTSTÅND
Genom historien har människor mobiliserat sig för att göra
motstånd mot förtryck. Ibland har det skett genom att folkliga
rörelser har vägrat att lyda order. Vad kan vi lära oss av tidigare
motståndsrörelser? Kursen undersöker civil olydnad och
ickevåld utifrån konstnärliga, etiska och juridiska perspektiv.

MÅLGRUPP
Vi strävar efter att deltagarna i gruppen ska ha olika bakgrunder
och erfarenheter att dela med varandra.

Delar av undervisningen sker tillsammans med kursen
Feministiskt fokus: Film, text & performance.

ANSÖKAN
Fyll i ansökningsformulär här!

ANTAGNINGSWORKSHOP
Du kommer att kallas till en antagningsworkshop.
Workshopen är på plats på skolan och tar ungefär 1, 5 timma. Lärarna kommer att berätta om skolan och kursen, du får göra en uppgift individuellt och sen diskuterar vi det du har gjort.
Workshopen genomförs med få personer och i en lokal där samtliga kan hålla avstånd.

DATUM FÖR WORKSHOPS:
Datum för workshops: 
Söndag 16/5  kl 12
Måndag 17/5 kl 19
Måndag 24/5 kl 17

STUDIETAKT
100% dagtid, vissa kvällar och helger.

LÄNGD
1 år.

Kurstid: 16 augusti 2021 – 10 juni 2022.
Ht 2021 – 16 augusti till 17 december.
Vt 2022 – 10 januari till 10 juni.

Sista ansökningsdatum: 30 april 

STUDIENIVÅ (CSN)
Gymnasienivå.

KOSTNADER
1 400 kr/termin. Avgiften täcker försäkring, studiebesök,
teaterföreställningar, visst kursmaterial, kaffe/te.

Välkommen!

Ansök