En inkluderande arbetsplats

Hur skapar vi en arbetsplats på jämlika villkor? Hur kan vi bli mer inkluderande? Våra kurser erbjuder ett teoretisk och praktiskt stöd till organisationsutveckling i dessa frågor. Välj mellan två olika en-dagskurser.

Kurs 1: Att vara olik och jämlik

”Förtryck och dominans hindrar människor att utveckla och förverkliga sina förmågor, att inte kunna delta i beslut om egna handlingar eller påverka förutsättningarna för dem.”

Iris Marion Young

 

Människor rättigheter att inte bli diskriminerade krockar ibland med varandra. Ska vi ta mer hänsyn till religion än sexuell läggning? Hur skapar vi ett rum som möjliggör för olika människor att får vara personer – inte endast kvinnor och män, kurder eller svenskar, heterosexuell, muslimer, mm. Vi diskuterar svårigheter som kan uppstå på arbetsplatsen. Hur normativa strukturer och föreställningar kan hindra oss från att utveckla vår professionalitet i arbetet för att skapa en organisation på jämlika villkor.

 

Kurs 2: Ledarskap för en jämlik arbetsplats

Under denna dag vill vi ge dig som ledningspersonal en möjlighet att komma samman med andra och diskutera svårigheter, dilemman och konflikter som kan uppstå på arbetsplatsen i likabehandlingsarbetet. Vi kommer arbeta utifrån olika ”case” och problematisera dessa tillsammans. Vi kommer också att presentera erfarenheter från andra organisationer som har arbetat med likabehandlingsfrågor som ett sätt att utveckla verksamheten. Vad har fungerat och vad har inte fungerat? Hur kan ett likabehandlingsarbete bäst organiseras.

 

De som håller i kurserna är:

Eva Warberg; Samhälls- och beteendevetare, lång pedagogisk erfarenhet, undervisar i bl.a. genuskunskap, interkulturella studier, religion och film. Har varit aktiv i olika internationella projekt inom folkbildningen.

Sofia Lundkvist; Journalist och statsvetare med inriktning på kön och har arbetat med jämställdhetsfrågor på Arbetsmiljöverket. Undervisar på skolans kurser.

Kontakt

kvinnofolkhogskolan(at)kvinno.fhsk.se