Deltidskurs Kvinnor, politik och aktivism

Deltidskurs Kvinnor, politik och aktivism

Lästips!

Litteratur

Träff 1: Det könade valet, analys av det senaste valresultatet i Sverige hösten 2022

5 oktober kl. 18, medverkan av Lena Wängnerud


Träff 2: Kvinnor som kämpat för miljö och klimat

26 oktober kl. 18, medverkan av Birgitta Rang

Lästips:

 • 100 år av kvinnokamp – Svenska Kvinnors Vänsterförbund 1914-2014, sid 47-55 Elin
 • Wägner, pionjär och förebild
 • Elin Wägner, Elisabet Tamm Fred med jorden
 • Rachel Carson Tyst vår


Att lyssna på:

 • https://urplay.se/program/220436-bildningsbyran-tanka-mot-strommen-elin-wagner100-ar-fore-sin-tid
 • https://urplay.se/program/206665-bildningsbyran-tanka-mot-strommen-rachel-carsonnar-faglarna-tystnar

Träff 3: Att arbeta för fred i krigets skugga

3 november kl. 18, medverkan av Kerstin Bergeå


Lästips:

 • Stina Oscarsson, Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig
 • https://www.youtube.com/watch?v=lXcGGntlO_c
 • https://krf.se/2022/07/13/tecknare-i-upprop-mot-nato-och-karnvapen/
 • https://ordfrontforlag.se/ordfront_bok/tecknaruppropet-mot-karnvapen-och-nato/

Träff 4: Vad är en kvinna?

16 november kl. 18, medverkan av Evelina Johansson Wilén


Lästips:

 • Antologin Vad är en kvinna, Inledning sid. 7- halva sid. 20, kap 3 sid. 71-88 Evelina Johansson Wilén Kvinnan, kapitalismen och den sociala reproduktionen

Träff 5: Aktivism under 100 år, från rösträttskamp till nutid

30 november kl. 18, medverkan av Malin Arvidsson, Lisbeth Stenberg m.fl.


Lästips:

 • Antologin Att ge upp har inte övervägts, kap. 2 sid. 40-77, kommer i Open access
 • https://www.historisktidskrift.se/index.php/june20/article/view/327
 • https://www.youtube.com/watch?v=lXcGGntlO_c