Chefsutbildning – normmedvetet ledarskap

Utifrån bland annat diskrimineringsgrunderna arbetar vi med normkritik och tar upp hur normativa strukturer kan hindra oss från att utveckla vår professionalitet i arbetet för att skapa en mer jämlik organisation.

Syftet med utbildningen är att få fördjupade kunskaper i arbetet att skapa en organisation som främjar lika rättigheter och möjligheter för alla i verksamheten. För att säkerställa ett hållbart och långsiktigt förändringsarbete krävs en normmedvetenhet om hur dessa normer samverkar i ett komplext system, dvs ett intersektionellt perspektiv.

Målet med chefsutbildningen är att deltagarna skall få verktyg för att utveckla ett normmedvetet ledarskap. Utbildning är i första hand teoretisk och bygger på fakta och relevant forskning som varvas med reflektion, dialog och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Under utbildningen kommer vi även att praktiskt tillämpa olika analytiska verktyg där ibland metoden Transversala dialoger som öppnar upp för perspektiv skifte.

Upplägget är att de mellan träffarna får möjlighet att arbeta med de nya verktygen som följs upp på nästkommande träff. Utbildningen består av två heldagar som genomförs med ett halvårs mellanrum. Två pedagoger arbetar tillsamman under hela utbildningen i grupper om ca 20 stycken deltagare för att kunna hålla en hög kvalité.

Kontaktperson

kvinnofolkhogskolan(at)kvinno.fhsk.se

De som håller i kurserna är:

Eva Warberg; Samhälls- och beteendevetare, lång pedagogisk erfarenhet, undervisar i bl.a. genuskunskap, interkulturella studier, religion och film. Har varit aktiv i olika internationella projekt inom folkbildningen.

Sofia Lundkvist; Journalist och statsvetare med inriktning på kön och har arbetat med jämställdhetsfrågor på Arbetsmiljöverket. Undervisar på skolans kurser.

Om oss

Kvinnofolkhögskolan har sedan starten 1985 arbetat med frågor kring diskriminering, normkritik och intersektionalitet. Bland annat genomfördes under åren 2008-2009 utbildningen Genus och interkulturalism – kompetensutveckling för chefer och nyckelpersoner i offentlig verksamhet för Göteborgs kommun. Vi har även de senaste åren haft flera projekt, däribland anti-diskrimineringsprojektet KID (Kompetensutveckling i Diskrimineringsfrågor) med finansiering från Europeiska Socialfonden. I kompetensutvecklingsinsats deltog 500 nyckelpersoner i arbetslivet verksamma i Västra Götalandsregionen. Det var chefer och ledningsansvariga, fackligt förtroendevalda, jämställdhets/likabehandlingsombud, HR-personal samt folkhögskolepersonal och fritidsledare/fritidsarbetare.

För närvarande har vi det pågående TRAM-projektet (Transversala dialoger som antirasistisk metod), som har som syfte att motverka diskriminering med särskilt fokus på rasism i föreningslivet. Målgruppen är verksamma i den ideella sektorn, volontärer såväl som anställda.