Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Den 25 maj trädde GDPR i kraft. Det pågår inom Kvinnofolkhögskolan en kontinuerlig anpassning till GDPR .
Kvinnofolkhögskolans behandling av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen. Syftet med förordningen är att skydda fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Med personuppgifter avses enligt förordningen
varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.