Ansökningsuppgift YSWNPY: Projektåret

Ansökningsuppgift ”Your Silence Will Not Protect You: Projektåret”

För dig som har gått kursen ”Your Silence Will Not Protect You”

Du som har gått ”Your Silence Will Not Protect You” skickar endast in ett personligt brev (inget textprov). I brevet berättar du varför du vill gå Projektåret och om dina utsikter att klara tio timmars studier i veckan. Du berättar också om det skönlitterära projekt du vill arbeta med under året om du antas. Projektet kan ha valfri genre, det kan vara huvudsakligen ett skrivprojekt eller det kan till exempel fokusera på att text ska framföras på scen på något sätt. Du kanske håller på med projektet redan, i annat fall berättar du om din idé. Brevet du skriver ska vara max 2 A4.

Brevet laddar du upp digitalt via det konto du skapar när du skickar in ansökan. Du kan också maila in det till katja.timgren@kvinnofolkhogskolan.se.

Välkommen med din ansökan!

Obs. Du som har varit deltagare på ”Your Silence Will Not Protect You” men som av någon anledning inte fick ett kursintyg där det framgår att du har genomfört kursen ska istället följa de andra anvisningarna, för sökande som inte har gått kursen, och skicka in både brev och text. Om du själv tycker att du borde anses ha gått kursen, och därmed vara med i den grupp som får förtur framför andra sökande, trots att du inte har kursintyg, så berättar du dessutom i brevet du skriver varför du tycker så. Vi lärare som arbetar med antagningen kommer i så fall att när vi tittar på din ansökan ta ställning till om du kan anses ha gått kursen och få förtur eller inte. Är du osäker på om du har ett kursintyg som säger att du har genomfört kursen eller inte så kontakta skolans expedition.

Ansök