Ansök om medel ur Stiftelsen Kvinnofolkhögskolans Minnes- och Gåvofond

Medel ur gåvo- och minnesfonden kan sökas för ändamål och aktiviteter som gagnar Kvinnofolkhögskolans kvinnopolitiska mål och ur de specifika minnes- och gåvofonderna till aktiviteter i en specifik kvinnas anda. Fonden delar inte ut individuella stipendier.

Ny utlysning för ansökan om medel ur Minnes- och Gåvofonden öppnar den 15 november 2021.

Medel ur Minnes- och Gåvofonden kan sökas för ändamål och aktiviteter som gagnar Kvinnofolkhögskolans kvinnopolitiska mål eller aktiviteter i Lilian Hultins eller Stina Sundbergs anda.

I årets utlysning kan högst 15 000 kr sökas. 

Fonden delar inte ut individuella stipendier. 

Ansökan

Medlen i minnes- och gåvofonden ska användas för att hedra såväl de personer i vars namn, gåvor getts som givarna. Aktiviteter som kan stödjas kan exempelvis vara bidrag till ett projekt eller olika aktiviteter som föreläsningar, seminarier eller workshops.
De aktiviteter som anordnas med medel ur fonden skall användas på ett sätt som sprider kännedom om Kvinnofolkhögskolan, feminismen och kvinnorörelsen i samhället.

Stiftelsen Kvinnofolkhögskolans stiftelsestyrelse fattar beslut om utdelning vid stiftelsens årsmöte i mars 2022.

Beskriv i ansökan

Kort beskrivning av den förening, nätverk, organisation eller likande som söker medel samt sökandens kontaktperson med namn, e-post, telefonnummer och adress. Beskriv bakgrunden till projektet/aktiviteten med syfte och mål och hur det skall genomföras samt eventuella samarbetsparter. Bifoga en tidplan för projektet eller aktiviteten och en projektbudget.

Ansökan märks med ”Ansökan till utlysning ur Kvinnofolkhögskolans Minnes- och Gåvofond 2022” och mailas till:

E-post: expedition@kvinnofolkhogskolan.se 

eller skickas per post till

Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg

Observera: Fonden delar inte ut individuella stipendier till enskilda personer.

Datum

Sista dag för att skicka ansökan om medel ur Kvinnofolkhögskolans Minnes- och Gåvofond är den 14 februari 2022.

Stiftelsen Kvinnofolkhögskolans stiftelsestyrelse fattar beslut om utdelning vid stiftelsens årsmöte i mars 2022.

Besked

Besked om stipendium lämnas i april 2022. 

Redovisning

Stipendiemottagaren skall efter avslutat projekt lämna en beskrivande text om hur projektet har gått och vad man uppnått och en beskrivning hur medlen använts.

Skulle redovisning inte inkomma är stipendiemottagaren återbetalningsskyldig för hela det beviljade beloppet. Stiftelsen kommer då att ställa krav på återbetalning.

Information: För frågor kontakta ingrid.lindholm@kvinnofolkhogskolan.se

Ansök