Ny kortkurs: Storytelling for Our Survival

Välkommen på en kortkurs med formen workshop med två helgträffar under vårterminen 2022.

Storytelling for Our Survival

Poeten Audrey Lorde sa en gång att förtryckaren måste erövra andra världar för att segra, medan de förtryckta bara behöver överleva, och bestämma vad överlevnad innebär, för dem.

Den här workshopen utforskar hur muntligt och skriftligt berättande för vidare den kunskap våra erfarenheter och vår överlevnad bär på.

Läs mer på kursens sida.

Kursen hålls på svenska och engelska. 

Lärare är Sara Nelson Anyuru som du kan kontakta på sara.nelson.anyuru@kvinnofolkhogskolan.se för mer information.

Välkommen!