Kvinnofolkhögskolans förhållningssätt kring Covid-19 just nu

Efter att skolan öppnade efter sommarlovet har myndigheternas rekommendationer kring pandemin gått över till steg 4. 

Just nu minskar antalet bekräftade fall av Covid-19 inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Våren 2020 klassades utbrottet av Covid-19 som en pandemi av myndigheterna. Sedan dess har Kvinnofolkhögskolan agerat enligt myndigheternas regler och rekommendationer samt skolans handlingsplan för coronasäkerhet.

Skolan startade direkt en coronagrupp som består av skolans krisgrupp + kommunikatören, som hållit sig uppdaterade. Gruppen har veckovisa möten för att planera skolans verksamhet på ett så säkert sätt som möjligt och kommunicera kring pandemin. Arbetet för skolans säkerhet fortsätter nu efter skolans öppning.

Skolan upprätthåller möjligheterna till god handhygien genom att se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål/desinfektionsmedel, pappershanddukar.

Vi behöver alla ovaccinerade eller vaccinerade fortsätta följa de allmänna råden:

  • Håll avstånd
  • Undvik trängsel
  • Tvätta händerna ofta
  • Vaccinera dig om du kan
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Använd handsprit på din plats
  • Stanna hemma om du har symptom
  • Undvik kontakt med personer i riskgrupp
  • Testa dig oavsett om du är vaccinerad eller inte

Skolan öppnar nu upp liksom resten av samhället för olika typer av verksamheter. Exempelvis samlingar som är frivilliga, i skolans matsal. Lunch börjar serveras måndagar och tisdagar from 8 november, vecka 45.

Länkar för dig som vill läsa mer:

Var rädd om dig!

Nedan hittar du en pdf med samma information som i texten.
– Pdf att ladda ner eller skriva ut. Kort om Covid-19 och corona.