Välkommen till seminariet Folkbildning bygger demokrati på Frihamnsdagarna!

Välkommen till ett seminarium på Frihamnsdagarna!

Folkbildning bygger demokrati. Hur hänger bildning ihop med demokrati?


Vilken roll spelar folkhögskolorna? Varför demokrati?Demokrati kan vara något lika självklart som att andas. Men hotet mot demokratin har på kort tid krupit allt närmre, och därtill bytt ansikte. Den senaste utvecklingen i länder både nära och längre bort från oss visar att demokratin behöver värnas.

Kan folkbildningen, på bred front och i nya former, vara ett av verktygen i detta arbete? Kan folkbildningen bli den gnista som ger liv åt dialog, bildning, eftertanke och beredskap som skyddar demokratin från dess fiender?

Medverkande:

Berit Larsson, folkhögskolelärare och FD i genusvetenskap, en av grundarna av Kvinnofolkhögskolan.

Hans-Åke Höber, bildningskonsulent och folkbildningsforskare, fd folkhögskolerektor.

Nazem Tahvilzadeh, fil.dr., forskningsledare för rapporten “Folkbildning i marginaliserade stadsdelar”. Forskar om demokrati och staden. Lektor i statsvetenskap, Malmö universitet.

Nada Rashad, deltagare i Allmän kurs Gymnasienivå på Kvinnofolkhögskolan.

Leontin Barbulescu, deltagare i Allmän kurs gymnasienivå på Mångkulturella folkhögskolan.

Fadumo Saed Mohamud, deltagare på allmän kurs gymnasienivå, Angered folkhögskola.

Samarrangörer är Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, Mångkulturella folkhögskolan, en del av finska folkhögskolan i Göteborg och Angered folkhögskola.

Tid: kl 15:30-16:15
Datum: fredagen den 3 september
Plats: Ebbe, tältscen

Seminariet streamas via den här länken.

Kontakt:Mariya Voyvodova, tf rektor Kvinnofolkhögskolan.
Mail: mariya.voyvodova@kvinnofolkhogskolan.se
Telnr: 0761-267 957

Länk till evenemanget på Frihamnsdagarnas hemsida.

Välkommen!