Presentation av Resursteamet

Presentation Resursteamet

Paula Cardozo

Jag arbetar som lärare och studie- och yrkesvägledare på skolan. Har du frågor om vad du behöver för att komma in på en viss utbildning, hur du ansöker till en viss skola eller om hur du söker ett jobb du vill ha så kan du boka in en tid med mig. Detta kan du göra genom att skicka iväg ett mail. Mig kan du träffa måndagar och tisdagar.

paula.cardozo@kvinnofolkhogskolan.se

Parvaneh Hajliou

Jag jobbar som stödperson och är här för att att planera och göra tillvaron för deltagarna begriplig, förutsägbar och trygg. Det inbegriper till exempel påminnelser, vägledning, uppmuntran och stöd i skrivning och läsning. Jag jobbar som stödperson måndagar och tisdagar from kl 13:30 och onsdagar hela dagen från klockan 09 till 15. Det går bra att boka mig under de tre dagarna!

parvaneh.hajliou@kvinnofolkhogskolan.se

Linda-Sara Palhm

Jag arbetar som kurator på skolan och finns här ungefär en dag i veckan. Mina arbetstider varierar lite, men du kan alltid kontakta mig för att boka en tid. Du når mig via e-post eller telefon. Kuratorsrummet ligger på våning två, bredvid vilorummet. Om dörren är öppen är du alltid välkommen att komma in och säga hej. Mina arbetstider och kontaktuppgifter hittar du på dörren.

Som kurator jobbar jag med både stora och små frågor. Jag erbjuder enskilda stödsamtal och kan hjälpa till om du behöver kontakt med någon annan instans. Jag har tystnadsplikt. 

linda-sara.palhm@kvinnofolkhogskolan.se

Mafalda

Jag heter Mafalda och jag är stödperson på Kvinnofolkhögskolan. Mig kan du komma till när du t ex behöver hjälp med att strukturera upp och planera dina studier, få rutiner och vägledning, stöd i skrivning och läsning.

Alla är välkomna till mig! Alla kan behöva hjälp och stöd någon gång.

mafalda.ruiz@@kvinnofolkhogskolan.se

Jill Abelsson

Jag heter Jill och är specialpedagog på Kvinnofolkhögskolan

Kvinnofolkhögskolans deltagare är alla vuxna. Specialpedagogiskt stöd inriktas därför mest på att kartlägga vilka behov deltagaren har samt kompensera dess. Tillsammans med deltagare och skolans personal planeras deltagarens studiegång där särskilda åtgärder skrivs in. Detta följs sedan upp med några veckors mellanrum under tiden på skolan.

jill.abelsson@kvinnofolkhogskolan.se

Länk till en bläddringbar onlinefolder med presentation av vad ResursTeamet kan hjälpa till med.

Välkommen!