Madeleine Linder om text som är tillgänglig för alla

Madeleine Linder som är lärare på Kvinnofolkhögskolan intervjuades i Kulturnyheterna om grova fel i talböcker från Myndigheten för tillgängliga medier. Vilket är en viktig fråga för bland andra deltagare med dyslexi och andra som använder talböcker i sina studier. MTM säger att de satsar på kvalitet i sina talböcker, läs om det här.

Se inslaget i Kulturnyheterna.

Här utvecklar Madeleine resonemanget om MTM och tillgänglighet.

MTM – Myndigheten för tillgängliga media.

Myndigheten har i uppgift, att göra all text tillgänglig för alla.

Jag läser punktskrift och inläst text. I punktskrift kan punkter fattas eller lagts till, så att sifferkombinationer kan bli helt fel.

74 kan vara 82…

Punktskrift består av 6 punkter, i två lodräta spalter. För att se att det är en siffra, står ett tecken framför, som betyder att tecknet är en siffra och inte en bokstav. Bokstäver bygger på samma 6 punkter.

Inläst text görs nu ofta med syntetiskt tal.

Det finns många exempel på felaktigheter, som blir konsekvensen av att datorer läser efter ett schema. 

”plainair”, hörde jag? ska läsas ”planerare”.

En kö är en kö, enligt inläsningsprogrammet, men kön, uttalas ofta som kön i könsorgan.

En person jobbar på en herravdelning eller kanske är det en HR-avdelning som avses? 

7-Eleven brukar vi inte läsa ut, som seveneleven, men det gör MTM:s inläsningar.

Det finns så många fel och ibland kan det leda till direkta problem att förstå och tolka texten. Min favorit är den nya och hittills okända staten i USA, Vioming. Det är ingen som har kunnat förklara vilken stat som menas, men visst är det lite kul, att vi som läser böcker, mestadels som inläsningar från MTM, fått veta om en stat som ni, som inte läser genom MTM, inte har hört talas om. I en annan text, fick jag veta att ”Far gick ofta på logen”. På logdans? Det stämde inte med innehållet, men när jag fick veta att familjen var aktiva i nykterhetslogen, fick ”logen” en annan innebörd…

Myndigheten för tillgängliga media – stämmer det med uppdraget?

En sak är bra. Att vara källkritisk blir en nödvändighet.

Tack Madeleine!