Ny kurs: Vårdbiträde med inriktning mot jämlik hälsa och vård

Dagens arbetsmarknad efterfrågar vårdpersonal, så det finns gott om arbetstillfällen för utbildade vårdbiträden. Coronapandemin har visat på såväl behov av tillräckligt god grundutbildning inom äldreomsorg, hemtjänst och kommunal sjukvård som av etik och mänskliga rättigheter inom vårdens arbetsfält.

Kursen riktar sig till dig som vill utbilda dig till vårdbiträde med tillämpad kunskap inom jämlik vård och hälsa.

Sök till vår kurs i vård och omsorg med särskild inriktning mot jämlik hälsa och vård och studera i en skola för kvinnor och transpersoner. Samtliga kurser har genusperspektiv.

Kort text: 

Efter kursen kan du arbeta som vårdbiträde inom äldrevård, hemtjänst och kommunal sjukvård med specialisering mot jämlik vård och icke-diskriminering. 

Innehåll:

Under kursen kommer du bland annat få lära dig grundläggande kunskaper om:

  • hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning
  • vård- och omsorgsvetenskap
  • äldreforskning
  • aktuell lagstiftning
  • internationella erfarenheter (WHO, GAP-minder, internationella konventioner med mera)
  • den ojämlika hälsan
  • mänskliga rättigheter och icke-diskriminering
  • färdighetsetik och bemötande
  • omotiverade skillnader i vården

Läs mer om upplägg och ansökning till kursen Vårdbiträde med inriktning mot jämlik hälsa och vård.

Välkommen!