Länkar och kontaktuppgifter kring hedersförtryck, våld och hot

Här kommer en information om var våra deltagare kan vända sig om de behöver hjälp, stöd, skydd.

Resursteam heder Angered
Resursteam heder Askim-Frölunda-Högsbo
Resursteam heder Centrum (Centrum, Majorna-Linné, Örgryte-Härlanda)
Resursteam heder Hisingen
Resursteam heder Västra Göteborg
Resursteam heder Östra Göteborg

Hedersförtryck.se

Elektra

Gryning vård, enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, EHRV

Kvinnorättsförbundet – Om tvångsäktenskap och barnäktenskap

Dina rättigheter – Rädda barnen

TRIS – Tjejers rätt i samhället

Linnamottagningen

Alma

Finska kvinnojouren Piilopirtti

Kvinno- och tjejjouren ADA

Kvinnohuset Kassandra

Lex Femme

Qjouren Väst

Räddningsmissionens kvinnoverksamhet Agora

Stadsmissionens skyddade boenden

Stödcentrum Humlegården

Talita Göteborg

Villa Karins kvinnojour

Vägen ut kvinnojour lilla Britta

Utvägs boende

Kriscentrum för kvinnor

Kriscentrum för män

Stödcentrum för brottsutsatta

Socialjouren

Misstanke om att ett barn far illa

Familjestöd

Fältgrupper

Nätverkslaget

Ungdomsmottagningen i Göteborg

Mini-Maria

Mikamottagningen

Ungdomsenhetens föräldratelefon

Stellamottagningen

Drogmissbruk

Alkoholmissbruk

Spelmissbruk

Övrigt missbruk

Hemlöhets
stöd att söka själv

Boende via socialtjänsten

Stöd till utsatta EU-medborgare

Hitta socialkontor

Ekonomiskt bistånd

Bidrag, stöd till föreningar

Privatekonomisk rådgivning

Stiftelser

God man, förvaltare, förmyndare

Stöd till arbetssökande