Nu fortsätter den nationella bokcirkeln med Berit Larsson utifrån filosofen Byung Chul Han

Med start i januari fortsätter den nationella bokcirkeln utifrån filosofen Byung Chul Han under våren 2021 med Berit Larsson. Anmälan är öppen för fler deltagare, läs mer nedan.

Byung Chul Han

Form:

Man bildar lokalt en läsecirkel med intresserade, ca 3-5 personer. Om man inte finner sådana så informerar man oss så sätter vi ihop en med de som anmält sig som sökande efter grupp.

Man läser angivet kapitel ihop i cirkeln inför varje onlineträff.

Vi träffas online torsdagar 18-20 vid 6 tillfällen. Berit Larsson kommer att genomföra introducerande genomgångar av de filosofiska hänvisningar och begrepp som Han använder i de olika kapitlen.

Datum för träffar online:

  • Träff 1 (11/2)

Introduktion och presentation + avsnitt 1. The terror of the Same s. 1-9

  • Träff 2 (25/2)

Avsnitt 2 The Violence of the Global and Terrorism + avsnitt 3 The Terror of

Authenticitys. 10-26

  • Träff 3 (11/3)

Avsnitt 4 Anxiety + avsnitt 5 Thresholds s. 27-35

  • Träff 4 (25/3)

Avsnitt 6 Alienation + avsnitt 7 Counter- Body + avsnitt 8 Gazes. 36-49

  • Träff 5 (8/4)

Avsnitt 9 Voice + avsnitt 10 The Language of the Other s.50-65

  • Träff 6 (22/4)

Avsnitt 11 The Thinking of the Other + avsnitt 12 Listening s. 66-78

Filosofikafé?

Om epidemin tillåter avslutar vi med en nationell träff i april på Kvinnofolkhögskolan där vi har ett filosofiskt kafé och delar vår nyfunna kunskap.

Syfte:

Att träna styrkan i att tänka tillsammans, dela erfarenheter, lyssna och förstå fler perspektiv och bygga kunskap ihop. 

Att få fördjupade kunskaper i depressionens tidevarv utifrån ett kulturfilosofiskt perspektiv (existensialistisk filosofi).

Förkunskaper:

Att kunna läsa, skriva och använda dator på svenska och engelska.

Böcker:

Hösten 2020

Under hösten 2020 lästes boken Trötthetssamhället: Det moderna informations- och prestationssamhället med sina oändliga lockelser och möjligheter betraktas vanligtvis som ett framsteg. Men enligt den koreanske filosofen Byung-Chul Han, som skriver på tyska och är verksam i Karlsruhe, är det snarare fråga om en tillbaka­gång. Det ständiga tvånget att veta allt och kunna allt leder till en kollektiv utmattning. I boken beskriver han detta fenomen och ett sätt att lösa problemet. »Trötthetssamhället« är inte ännu en självhjälpsbok, utan en filosofisk essä som rekommenderar ledans och vredens terapi.

Våren 2021

The Expulsion of the Other (våren 2021): Denna bok finns inte översatt till svenska så vi läser den på engelska, tyska eller spanska. Så här introduceras bokens tema: Den Andres dagar är över i denna tid av överdriven kommunikation, information och konsumtion. Det som brukade vara den Andre, vare sig det var som vän, som Eros eller som helvete, skiljs nu inte från jaget i vår narcissistiska önskan att assimilera allt och alla tills det inte finns några gränser kvar. Resultatet är ”terror av den samma”, liv där vi inte längre strävar efter kunskap, insikt och erfarenhet utan istället reduceras till ekokamrarna och illusoriska möten som erbjuds av sociala medier. I extrema fall kompenseras denna känsla av desorientering och meningslöshet genom självskada eller till och med skada andra genom terrorhandlingar.

Byung-Chul Han argumenterar för att våra tider inte kännetecknas av yttre förtryck utan av en inre depression, varigenom det destruktiva trycket inte kommer från den andra utan från jaget. Det är bara genom att återvända till ett samhälle av lyssnare och älskare, genom att erkänna och önska den Andre, som vi kan försöka övervinna den isolering och lidande som orsakas av denna krossande process av total assimilering.

Valet att fortsätta läsa The Expulsion of the Other är för att reflektera, pröva våra erfarenheter och samtala om vad det innebär i vår tid att  till exempel – tappa intresset för den Andre och i sin förlängning att vi tappar intresset för världen. Det bottnar också i ett intresse av att fundera på vad det innebär för den demokrati vi bygger tillsammans.

Ansökan:

Bokcirkeln är öppen för kvinnor och transpersoner.

Varmt välkomna att anmäla er genom att skriva till bokcirkel2020@kvinnofolkhogskolan.se och ange:

För och efternamn:

Personnummer:

Adress:

Telefon nr:

Postadress:

Har du en läsgrupp?

Vill du att vi sätter dig i kontakt med andra som letar medlemmar till sin läsgrupp? Maila till ovan mailadress, så hjälper vi dig.