Inbjudan till filosoficirkel med Berit Larsson: Varför läsa Hannah Arendt idag?

Kvinnofolkhögskolans stödförening inbjuder till filosoficirkeln

Varför läsa Hannah Arendt idag?

Cirkeln kommer att ske på nätet (Zoom). Varje träff inleds med en introduktion av Berit Larsson som följs av samtal. 

Hannah Arendt

Torsdagar kl 18-19.30

21/1 Träff 1

Introduktion. Något om filosofen Hannah Arendts bakgrund (biografi) 

4/2 Träff 2

Vad är existensfilosofi?” —om frihet- och nödvändighet

18/2 Träff 3

Människans villkor i världen” –om rätten att ha rättigheter och den andres annanhet

”Amor mundi” – om kärlek till världen och den politiska människan

4/3 Träff 4

Mänsklig mångfald och totalitarism  –om makt, styrka och våld

18/3 Träff 5 §

Begreppet ondska (illvilja, radikal ondska, banal ondska) – om Arendts moraliska universalism 

Boken Varför läsa Arendt idag? (Richard J. Bernstein, Daidalos förlag, 2018) kan fungera som inspiration, men även du som inte läser boken är välkommen att delta.

För frågor kontakta kvi.stodforening@kvinnofolkhogskolan.se

Är du intresserad anmäl dig senast 10 januari till  kvi.stodforening@kvinnofolkhogskolan.se

Ange arendtcirkel i rubriken + ditt namn och din email.

Välkommen!